Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Gemensamt arbete för att bryta isoleringen

7 juli 2016

- Att bryta isoleringen i häkte är en av rättsväsendets viktigaste humanitära frågor. Därför har Kriminalvården tillsammans med Åklagarmyndigheten lyft den här frågan.

Det slog generaldirektör Nils Öberg fast, under Kriminalvårdens andra seminarium i Almedalen.

- Vi är väl medvetna om de påfrestningar det innebär att sitta häktad länge med restriktioner. Mot den bakgrunden har vi tittat på hur vi kan minska användningen. Människor ska inte fara illa i häktet, sa riksåklagare Anders Perklev, som deltog i diskussionen.

Han konstaterade att komplicerade utredningar med många misstänka personer påverkar såväl häktningstider som behov av restriktioner. Man han lyfte ett par möjliga förändringar.

"Straffrabatter kan övervägas"

- Man kan överväga bättre incitament för att medverka i en utredning, sådana exempel finns i andra länder, till exempel straffrabatter för den som erkänner.

På så sätt skulle utredningstiderna kunna kortas. Anders Perklev nämnde också möjligheten att kunna använda inspelade förhör.

Journalisten Oisín Cantwell vill få bort de långa häktingstiderna, genom att förändra lagstiftningen. Han har skrivit en hel del om problematiken med långvarig isolering.

Återkommande kritik

- Det här är också ett rättssäkerhetsproblem. Isolering påverkar en människas möjlighet att försvara sig, sa han.

Sverige har fått återkommande kritik av såväl Europarådet som FN för långvarig isolering i svenska häkten.

- Det här är en fråga om mänskliga rättigheter. Konsekvenserna av isolering är väldokumenterade. Sverige skiljer ut sig, bland annat för att vi saknar en bortre gräns för restriktioner, underströk John Stauffer, från Civil Rights Defenders.

Häktesdirektör Hanna Jarl lyfte i samtalet de åtgärder som redan idag görs för att bryta isoleringen, ett arbetet Kriminalvården arbetar intensivt med.

- Men det innebär en stor logistisk utmaning eftersom klienter med restriktioner inte får möta varandra.