Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

"Unga borde få hjälp tidigt"

15 juli 2016

I samband med ungdomssatsningen har ungdomspsykologer anställts i Kriminalvården. Förväntningarna på dem och vad de ska kunna uträtta är stora.

Ungdomspsykolog Ulla Thorslund i typisk Uppsalamiljö, med slottet, domkyrkan och Fyrisån bakom ryggen.

Vad gör en ungdomspsykolog?

- Tillför psykologisk kunskap. Jag känner mig otroligt välkommen och efterlängtad. Alla jag har mött är glada över satsningen på ungdomspsykologer. Men det finns olika förväntningar och förhoppningar på vad jag ska göra. Vi ungdomspsykologer är få och inte så väl organiserade. Vi jobbar oftast ensamma och har än så länge ett luddigt uppdrag.  Tillsammans försöker vi omformulera uppdraget så att det blir tydligare.

- Det är skillnad på verksamhetsgrenarna. På häktet kan jag göra enkla psykologbedömningar och ha stödjande samtal. Ingafördjupade utredningar eller psykoterapi. Jag kan ha utbildande samtal med personal och klienter, där jag lär ut hur vi människor normalt fungerar i en så onormal situation som i ett häkte och ger råd om hur man själv kan hantera känslor som ångest, stress, sömnsvårigheter och självmordstankar.

- På frivården kan jag ha psykologsamtal, göra vissa bedömningar och remittera vidare till insatser utanför Kriminalvården. Jag handleder och utbildar personal som jobbar med ungdomar.

Vad kan kollegorna göra för att underlätta din arbetssituation?

- Jag har härliga kollegor som gör det roligt att gå till jobbet.  Jag får stöd av medarbetare och chefer när jag tycker det är tungt och känner att jag inte räcker till. Det som behövs är att lyfta frågan uppåt och visa att behoven är större än resurserna. Jag är ingen Dr Phil med ett stort team bakom mig. Jag kan inte trolla. Vi behöver bli fler psykologer och få mer tid på varje verksamhetsområde.  Själv jobbar jag på fyra olika ställen.

Vad är roligt i ditt jobb?

- Mötet med ungdomarna. Jag jobbar gärna med svår problematik, i den akuta fasen där jag måste tänka ”här och nu”. Jag har legat på golvet och djupandats med klienter i kris, och centralvakten som kollat i kameran har undrat vad jag håller på med. Men jag måste möta klienten där han/hon är just då.

Vad är tråkigt?

- Det tråkiga är att jag ofta känner att samhällets resurser inte räcker till. Vi borde satsa mer på preventivt arbete.  Jag har tidigare arbetat inom sluten ungdomsvård, och då såg jag också att ungdomarna borde ha fått hjälp tidigare. Ofta ser man problem redan i förskoleåldern, men ändå görs så lite för dessa barn.

- Jag har jobbat även med yngre barn, och så småningom kanske jag hamnar på mödravården, vid det första inskrivningssamtalet när föräldern/föräldrarna har blivit gravida. Redan där kan det behövas insatser.

Vilka egenskaper behöver en ungdomspsykolog i Kriminalvården?

- Flexibilitet och nyfikenhet. Man behöver också vara självgående och kunna ta egna beslut.

- Kriminalvården måste göra sig attraktiv för psykologer, eftersom kunskapen verkligen behövs inom myndigheten. Man borde satsa på PTP-program (praktik),introduktion, handledning, möjlighet till fortbildning och bättre löneutveckling så att fler blir kvar. Vi psykologer är även utbildade inom organisation och rekrytering, så vi kan mer än det klientnära arbetet.

Fakta om Ulla Thorslund

Tid i Kriminalvården: Ett år i Kriminalvården. Innan dess på Sis ungdomsvård  i 13 år och med yngre barn i privat regi 1,5 år. Har eget företag vid sidan om och gör riskbedömningar, föreläser, utbildar och handleder inom området sexuella beteendeproblem.
Arbetsplatser: Häktet och frivården Uppsala, häktet och frivården Gävle.
Fritid: Löpning, thaiboxning och motocross. Älskar att umgås med familjen och att resa. Fotograferar och är aktiv på sociala medier.