Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Nordligast vill bli bäst i landet

26 juli 2016

Anstalten Haparanda var länge nedläggningshotad, men fick istället göras om till Sveriges andra renodlade ungdomsanstalt. Ett glädjande besked för personalen, och samtidigt ett tufft uppdrag.

Mitt i ett villaområde i Haparanda, inte långt ifrån centrum, ligger landets nordligaste anstalt. Ett pampigt 1800-talshus omringas av flera lägre, nyare tegelhus. Det gamla huset är administrationsbyggnaden från 1888. Själva anstalten har funnits ända sedan 1864 och här har många klienter passerat genom åren. För ett par år sedan stängdes den öppna avdelningen och det har länge funnits planer på att lägga ner anstalten. Men tack vare ett regeringsuppdrag som Kriminalvården fick våren 2014, som säger att myndigheten ska satsa mer på ungdomar, beslutades det istället att anstalten i Haparanda skulle göras om till ungdomsanstalt.

- För mig känns det otroligt hedrande att vi har fått det här uppdraget, det var inte alls väntat. Vi var rädda att den skulle läggas ner, säger Virpi Nilimaa, kriminalvårdsinspektör på anstalten.

Nyinvigdes i maj

Anstalten nyinvigdes i maj, men när Omkrim är här, en solig vårvinterdag i slutet av mars, är ombyggnationen inte helt klar. På gården står en grävmaskin och perimeterskyddet är inte färdigt, men inne på anstalten är den nya verksamheten igång för fullt. Människor springer omkring överallt och stämningen är god. Förra våren började förberedelserna och i september öppnade ungdomsanstalten, i samma lokaler som förut. När Omkrim är på plats har de bara nio intagna men så småningom ska anstalten ha 19 platser fördelade på två olika avdelningar. På en ungdomsanstalt är de intagna är mellan 18 och 24 år gamla.

Stor utmaning

Efter det glädjande beskedet att anstalten skulle få vara kvar kom dock oron i personalen. Hur skulle de klara av att jobba med ungdomar?

- Det är verkligen en stor utmaning för oss. Vi har alltid haft långtidsdömda vuxna klienter, nu har vi våldsdömda ungdomar. Det är en tuff grupp att jobba med, det handlar mycket om identitet och hierarki. Många lever i den "häftiga" världen. Det är häftigt att vara kriminell och häftigt att ha pengar i fickan, oavsett var de kommer ifrån, säger Mikael Aapajärvi, vakthavande befäl på anstalten.

- Men vi har fått massor av hjälp och tips på vägen, framför allt från ungdomsanstalten i Luleå. Och så har vi besökt alla ungdomsavdelningar i Sverige för att se hur de jobbar. De har varit öppna och ärliga med vad som funkar och inte hos dem. Nu måste vi hitta vår egen väg, säger Mikael Aapajärvi.

Händer saker hela tiden

Personalstyrkan på avdelningarna har nästan fördubblats sedan anstalten gjordes om. En del av de som jobbar här nu är kvar sedan tidigare, men flera är nyanställda.

- Det behövs mer personal när man jobbar med ungdomar. Tanken är att vi ska vara med dem precis överallt, vad de än gör, och det kräver personal, säger Virpi Nilimaa. I "visionsrummet" hittar vi Lena Jansson, en av anstaltens nyanställda kriminalvårdare. Här anordnar hon föreläsningar och studiecirklar för de intagna.

- Jag har jobbat här sedan ungdomsanstalten startade i september, och jag tror att det blev en energiinjektion i hela verksamheten när anstalten gjordes om. Det roligaste med att jobba med ungdomar är att det händer saker med dem hela tiden. De går så snabbt framåt, man kan verkligen se hur de utvecklas både individuellt och i gruppen, säger hon. Anstalten samarbetar mycket med olika samhällsaktörer som kommer och föreläser för de intagna, exempelvis Polisen, Försäkringskassan, socialtjänsten och frivården.

- Information från omvärlden är väldigt viktigt för klienterna. Många av dem känner sig utanför i samhället och har inte så bra förtroende för myndigheterna. Vi vill få dem att känna sig delaktiga, säger Virpi Nilimaa.

Full rulle i verkstan

I träverkstan är det kaffepaus och några intagna har samlats kring fikabordet tillsammans med läraren Tord Wennberg. Omkrim pratar med en 20-årig intagen som berättar att han har valt att läsa gymnasiekurser och gå yrkesutbildningen i snickeri under sin tid på anstalten. Han tillbringar halva sina dagar i verkstan och andra halvan på lärcentrum.

- Jag vill ha en egen byggfirma så småningom, så när jag kommer ut vill jag gå en byggutbildning, säger han. Han visar de saker som han har snickrat ihop sedan han kom hit: en skohylla, en fällpall, en bänk och en bokhylla. Tord Wennberg, lärare på snickeriutbildningen, trivs väldigt bra med att ha klienterna som sina elever.

- Jag har undervisat i vanliga skolklasser också, men de här eleverna är vänligare, bättre på att passa tiderna och har inga mobiltelefoner som stör. Dessutom har jag ganska få elever åt gången och därför kan jag engagera mig till max, säger han. Förutom snickeriutbildningen och lärcentrum, som är de sysselsättningar som i dagsläget finns för de intagna, finns planer på att börja med smyckestillverkning och att fokusera mer på fysisk träning eftersom det har visat sig vara ett stort intresse bland de intagna och även bland flera i personalen.

Höga ambitioner

Haparanda siktar skyhögt – de vill bli landets bästa ungdomsanstalt.

- Det är ett komplext uppdrag och det är inte enkelt, men jag känner att vi har kompetens för att klara av det. Vi har jätteduktig personal som brinner för sitt jobb. Jag tror att vi har börjat hitta ett koncept som håller långt och vi är på god väg att lyckas med vårt uppdrag, säger Virpi Nilimaa.