Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Så syns Kriminalvården i Almedalen

14 juni 2016

Under årets Almedalsvecka arrangerar Kriminalvården två egna seminarier, om unga i kriminalvård och restriktioner i häkte.

Under Almedalsveckan samlas tusentals människor i Visby på Gotland för att lyssna på tal, debatter och diskussioner mellan politiker och andra samhällsaktörer. Kriminalvården deltar i år i flera seminarier. Foto: Almedalsveckan

 

Vid den politiska veckan i Visby deltar Kriminalvården även i en gemensam satsning med fem andra myndigheter inom rättsväsendet. Nytt för i år är en mötesplats där allmänheten får inblick i myndighetens arbete.  

Röster från klienter

Hur ska samhället agera och samverka kring unga som begår grova brott? Det är huvudfrågan på seminariet om unga, där medarbetare från Kriminalvården berättar om vår ungdomssatsning och samtalar med företrädare från bland annat Unga Kris och polisen. På seminariet om isolering i häkte berättar vi med hjälp av röster från klienter hur en dag på häktet ser ut. Problemet med långvarig isolering diskuteras utifrån ett verksamhetsperspektiv och mot bakgrund av de utredningar som pågår.

Rättssäkerhet och trygghet

Kriminalvården samarbetar under årets Almedalsvecka med Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten under rubriken Tillsammans för rättssäkerhet, trygghet och demokrati. Under en dag samarrangerar de sex myndigheterna tre seminarier om våldsbejakande extremism, utanförskapsområden och brott mot välfärdssystemen. Dagen avslutas med ett samtal mellan myndigheternas generaldirektörer om aktuella frågor och framtida utmaningar.

Nära i vardagen

 - Rättsväsendets myndigheter samarbetar nära i vardagen. Att vi nu också kan visa upp det i ett publikt sammanhang som Almedalen känns positivt, säger Linda Romanus, stabschef och ansvarig för Kriminalvårdens program i Almedalen.

Kriminalvården kommer också att finnas på plats under en heldag i entrén på Wisby Strand Congress & Event för att möta allmänheten och svara på frågor.

Levandegör Kriminalvården

- Medarbetare från alla verksamhetsgrenar kommer tillsammans att levandegöra Kriminalvården. Vi ska också visa upp metoder och teknik som vi använder, säger Linda Romanus.

Utöver Kriminalvårdens egna seminarier deltar myndighetens medarbetare som experter i flera andra seminarier, till exempel om avhopparverksamhet och avvisningar.

 

Kontaktperson: Lena Karvik, lena.karvik@kriminalvarden.se, 072-505 94 30

Läs mer