Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Välkommen till Kriminalvårdens FoU-dagar!

27 maj 2016

Den 16 och 17 juni anordnas Kriminalvårdens årliga Forsknings- och utvärderingsdagar. Syftet är att introducera, diskutera och sprida forskningsresultat inom och utom myndigheten. I år är platsen Louis de Geer i Norrköping.

Axplock ur programmet:

· Psykopatibegreppet – från gen till hjärna

· Våldsbejakande extremism i kriminalvård – en kunskapsöversikt

· Dödligt våld mot barn

Moderator: Nedjma Chaouche

Målgrupper för FoU-dagarna är chefer inom myndigheten, programexperter, personalutbildare, medarbetare i FoU-verksamheten samt medlemmar i Kriminalvårdens Vetenskapliga Råd. Dagarna är öppna även för programledare och andra aktörer inom programverksamheten och övriga intressenter. Därutöver inbjuds representanter från media, regeringskansliet, Brottsförebyggande rådet, Statens institutionsstyrelse och övriga nordiska kriminalvårdsmyndigheter.

Anmälan

Du anmäler dig till monica.leinedotter@kriminalvarden.se, senast onsdag den 8 juni. Uppge namn, organisation, e-post, om du avser att delta båda dagarna, vilket seminarium du önskar gå på, om du vill delta i minglet, samt eventuella matallergier (vi bjuder på fika och mingel).

Datum: 16-17 juni
Tid: Torsdag 12:00 – 17:10
         Fredag   09:00 – 12:30

Plats: Louis De Geer Konsert & kongress, Dalsgatan 15, Norrköping