Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Svenskundervisning ska leda till anställning

4 mars 2016

Kriminalvården har under många år framgångsrikt rekryterat personer med utländsk bakgrund. Nu vill myndigheten undervisa en grupp vikarier med utländsk bakgrund i svenska för att kunna underlätta möjligheten att söka tillsvidareanställning, men också skapa praktikplatser för nyanlända där undervisning i svenska ingår.

Förslagen finns med i det budgetunderlag som i dagarna lämnas till regeringen.

- Det i särklass största hindret för att kunna tillsvidareanställa fler personer med utländsk bakgrund är de kunskaper i svenska som krävs för att klara vår grundutbildning. Med egen svenskundervisning vill vi underlätta för dessa personer, säger Kriminalvårdens HR-direktör Johan Modin.

Kriminalvården har i dag en grupp anställda – cirka tvåhundra personer – som är utrikes födda och som har annan anställning än tillsvidare. Den kompetens de tillför har visat sig vara både relevant och efterfrågad i Kriminalvårdens verksamhet, men deras språkkunskaper kan alltså vara ett hinder för att klara delar i grundutbildningen. Och därmed bli tillsvidareanställda.

- Det kan gälla att till exempel upprätta en planering för en intagen samt att kunna tillgodogöra sig de regelverk som styr vårt arbete, säger Johan Modin.

Kriminalvården vill också inom ramen för regeringens satsning på praktik i staten skapa praktikplatser i kombination med undervisning i svenska för mer nyanlända personer. Detta föreslås ske i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Detta kan vara ett första steg för en blivande anställning i Kriminalvården.

Myndigheten kommer nu att inventera verksamheten för att se hur stort behovet av praktikplatser är. Ambitionen är att praktikplatser kombinerat med svenskundervisning för nyanlända ska kunna bli klara under våren och att den egna svenskundervisningen för redan anställda vikarier ska kunna komma igång senare i år.