Kriminalvården

Isak bygger bro inom FN

7 november 2016

Konkurrensen var hård. Men nu har Isak Enström flyttat till New York, för att bli den första kriminalvårdsexperten inom en FN-plattform som hjälper konfliktdrabbade länder.

Isak EnströmIsak Enström ska arbeta i FN-högkvarteret i New York det närmaste året.

- Jag brinner för de här frågorna; kriminalvård inom ramen för fredsbyggande insatser i kris- och konfliktområden. Det är oerhört stimulerande att vara med och bygga upp fungerande kriminalvård och påverka förhållandena i anstalterna. 

Isaks uppgift blir att ansvara för och koordinera de kriminalvårdsspecifika delarna i olika insatser som Förenta Nationerna gör i konfliktdrabbade länder såsom Somalia, Liberia, Haiti och Centralafrikanska republiken. Ett strategiskt arbete, med mycket kontakt och samarbete med andra FN-aktörer.

Fred och stabilitet

Plattformen för detta, Global Focal Point, har till uppgift att länka samman världsorganisationens tidiga fredsbevarade insatser och det efterföljande mer långsiktiga institutionsbyggandet, som utförs av olika FN-organ.

- Ett generellt problem är att det finns ett glapp mellan de initiala fredsinsatserna och de senare, där det handlar om att bygga upp ett fungerande rättssystem. Vårt arbete blir att vara en brygga mellan dem.

Isak berättar att FN insett mer och mer att kriminalvården, ihop med resten av rättskedjan, är en viktig aktör när det gäller att säkerställa varaktig fred och stabilitet. Han utvecklar varför:

Korruption och försenad rättegång

- I akuta konfliktsituationer är det vanligt att stridande trupper rekryterar från anstalterna; ibland töms hela anstalter. Därför har säkerhetsarbetet på anstalterna en direkt koppling till stabiliteten i landet.

På längre sikt handlar det dessutom om människors tilltro till rättssystemet i landet.

- Där har kriminalvården en jättestor inverkan. Problemen i ett land kan röra sig om godtyckliga frihetsberövanden, avsaknad av rätt till rättsligt stöd, långa väntetider på rättegång och korruption.

Det som peppar Isak är att det med relativt små medel går att få bukt med flera av dessa grundläggande problem. Det kan handla om förbättrade strukturer för säkerhetsarbetet, personalutbildningsinsatser i mänskliga rättigheter och en utökad samverkan med övriga aktörer inom rättsväsendet.

- I många fall kan man med riktade insatser göra snabb och stor skillnad med små medel, i länder där kriminalvården är eftersatt efter årtionden av konflikter.

Frivård i Sydsudan

Förutom koordinarande och strategiskt kontorsarbete från New York kommer Isak regelbundet åka ut i fält, till de aktuella länderna. I bagaget har han en akademisk examen i freds- och konfliktstudier, samt tidigare erfarenhet av arbete i konfliktländer. Efter att ha börjat sin kriminalvårdsbana inom frivården 2008 sökte han till utlandstjänst i FN:s insats i Sydsudan, inom ramen för Kriminalvårdens internationella arbete.

- Jag var med och byggde upp en frivårdsenhet där. Höll i utbildningar och rådgav fängelsedirektörer på anstalterna, berättar han.

Efter tiden i fält har Isak hunnit arbeta på Kriminalvårdens Internationella enhet i Stockholm. Nu byter han kontoret på Liljeholmen mot FN-skrapan på östra Manhattan.

Stärker internationellt renommé

- Isaks sekondering visar och stärker svenska kriminalvårdens redan starka internationella renommé. Det är dessutom extra lägligt att tjänstgöringen påbörjas under samma tidsperiod som Sverige tar plats i FN:s säkerhetsråd, säger Martin Gillå, chef för Kriminalvårdens Internationella enhet.

Isak har ett ettårskontrakt, men uppdraget kan komma att förlängas.

- Vi har ett uppdrag i Kriminalvårdens särskilda regleringsbrev rörande internationell civil krishantering att prioritera svensk kriminalvårdspersonal till strategiska tjänster i FN och EU. Det ligger även i linje med generaldirektörens prioriteringar för långsiktig utveckling inom det internationella området, säger Martin.

Fakta Global Focal Point (GFP)

  • Isak Enström ska det närmaste året vara stationerad som strategisk kriminalvårdsexpert på FN-högkvarteret I New York. Där ska han ingå I ledningen för GFP, vilket står för The global focal point for police, justice and corrections areas in the rule of law in post-conflict and other crisis situations.
  • GFP har funnits sedan 2012 och är en samordnande plattform för FN:s fredsfrämjande enhet UNDPKO, FN:s bistånds- och utvecklingsorgan UNDP samt övriga FN-partners. GFP ska ge gemensamt operativt stöd till konflikt- och krisdrabbade länder, när det gäller att återuppbygga och stärka rättsstaten.  
  • GFP arbetar för närvarande i 18 länder i Centralamerika, Afrika och Asien.