Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården ser över grepp vid utvisning

28 november 2016

En person avled i mars 2015 i samband med en tvångsutvisning. Efter avslutad rättslig prövning ser nu Kriminalvården över det grepp som användes vid utvisningen.

– Vi kommer att se över om det finns något alternativt grepp som är både skonsamt för klienten och säkert för omgivningen, säger säkerhetsexpert Jonas Lexell.

Greppet som används innebär att den som till exempel blir våldsam vid en tvångsutvisning böjs snett framåt av medföljande personal. Det görs för att lugna personen och för att Kriminalvårdens personal ska få kontroll över situationen.

– Vid utvisning med reguljärt flyg finns det många skyddsvärden att beakta, till exempel medföljande passagerare samt flygbolagets och Kriminalvårdens personal.

En tillfällig åtgärd

Böjningen snett framåt möjliggör för personalen att hela tiden kunna observera andning och ansiktsuttryck samt att ha muntlig kontakt med personen som ska utvisas.

Det är i normalfallet en tillfällig åtgärd. Nästa steg kan till exempel vara att med hjälp av kardborreband hålla personen kvar i stolen.

Kriminalvården har valt bort flera grepptekniker efter att ha bedömt dem som farliga, till exempel tekniker där det läggs tryck över bröst, buk och rygg eller olika former av fastlåsning av hals och nacke.

Ser över grepptekniker

– Vi har bedömt att den teknik vi nu använder är den minst riskfyllda och där vi har bäst kontroll, men självklart ser vi över tekniker, utbildning och träning när vi får ny kunskap. Vi har bland annat regelbundna möten med kriminalvården i andra länder, säger Jonas Lexell.

Det är ännu för tidigt att säga om översynen leder till ett byte av greppteknik.

– En eventuell ny teknik får inte vara sämre än den vi använder i dag. Den ska både vara skonsam för klienten och säker för omgivningen, det vill säga övriga passagerare och personal från flygbolag och Kriminalvården.

Fakta om fallet:

Den 17 mars 2015 avled en person i samband med en tvångsutvisning från Sverige. 

Mannen som skulle utvisas var tagen i förvar och utvisningen skulle ske med reguljärt flyg. Medan flygplanet ännu stod på marken kämpade mannen emot fysiskt och blev då böjd nedåt av Kriminalvårdens personal för att inte utgöra en fara för andra passagerare eller för besättningen.

Mannen förlorade medvetandet och fördes till sjukhus, där det konstaterades att han var död.

Åklagare inledde samma dag en förundersökning och två medarbetare vid Kriminalvården delgavs misstanke om vållande till annans död. I december samma år beslutade åklagaren att lägga ner förundersökningen eftersom det inte gick att visa att Kriminalvårdens personal hade vållat mannens död.

En rättslig prövning gällande ett fall av tjänstefel i samband med utvisningen avslutades så sent som i oktober i år.