Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Nyfikna frågor till Krimprod

9 november 2016

Kriminalvårdens produktion deltar på mässan Subcontractor i Jönköping, för att visa sin breda verksamhet.

Underleverantörsmässan inom mekanisk industri, Subcontractor i Jönköping,  är sista nationella mässan för året som Kriminalvårdens produktion, Krimprod, medverkar vid. Den pågår 8 till 11 november.

- Det går bra. Vi får nyfikna frågor om alla våra produktområden. Vi är väldigt okända för allmänheten så de flesta blir förvånade att vi har så stor omfattande och varierad produktion, säger en av monterpersonalen Arve Hopen på sektionen för arbetsdrift.

Produkterna som visas upp i montern är allt ifrån en timmergripklo, medicinskåp, tv-skåp och pallkragar från anstalten Tidaholm, cafémöbler från anstalten Norrtälje, engångslastpallar från anstalten Borås och trälådor från anstalterna Asptuna, Fosie, Tygelsjö och Halmstad. 

Målet med mässan är att knyta nya kontakter till Krimprods olika produktioner inom metall, trä/snickeri och montering/förpackning samt att ge övriga utställare och besökare kunskap om att Kriminalvården har en stor och kvalificerad produktion i hela landet.

- Arbetsdriften ger klienterna meningsfull sysselsättning genom arbetsträning i de olika produktionsdelarna, vilket ger dem stor möjlighet till arbete efter tiden inom Kriminalvården. Det är viktigt att Krimprod blir mycket mer välkänt för näringslivet så att vi underlättar för klienterna när de söker anställning, säger Arve Hopen.