Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Förslaget: Nya bestämmelser om transporter av frihetsberövade

20 oktober 2016

Regeringen föreslår i en remiss till Lagrådet att Kriminalvården ska få ett tydligare lagstöd att utföra transporter av frihetsberövade personer åt andra myndigheter.

Kriminalvården utför redan i dag en hel del transporter för polisens och andra myndigheters räkning. Om de nya reglerna träder i kraft blir det många fler transporter.

Kriminalvården utför idag en hel del transporter för polisens och andra myndigheters räkning. Men regeringen konstaterar att det idag saknas stöd i lagen för detta. Därför föreslås att Kriminalvården får ett direkt lagstöd för att utföra transporter av frihetsberövade personer. Regeringen föreslår också att andra myndigheter i handräckningsärenden gällande en frihetsberövad person ska vända sig direkt till Kriminalvården med sin begäran om hjälp.

Johan Mellbring

– Beställaren i form av ett behandlingshem eller ett migrationsförvar har ett förflyttningsbehov som de själva bedömer att de inte klarar av. De kommer då kunna vända sig direkt till Kriminalvården istället för till polisen. Det kan också gälla transporter där polisen har ett direkt transportbehov av frihetsberövade. Som det är nu går begäran till polisen och Kriminalvården hjälper till i den mån vi har möjlighet, säger Johan Mellbring, chef för nationella transportenheten.

Syftet med förslaget är att det ska bli en tydligare ansvarsfördelning mellan polisen och Kriminalvården och att fler poliser ska frigöras från att jobba med transporter så att de istället kan ägna sig åt sina huvuduppgifter.

– Kriminalvården ser i grunden positivt på detta. Det är också en del i Kriminalvårdens prioriteringar att köra fler transporter åt andra myndigheter, säger Johan Mellbring.

Vad skulle det här innebära för NTE?
– Redan idag kör vi ungefär 12 000 handräckningsärenden per år. Om de nya reglerna träder i kraft kan det röra sig om ungefär 30 000 ärenden per år, enligt statistik från förra året. Självklart måste vi anställa för att klara detta. Men nyanställningar är en relativt lång process med tanke på att vår grundutbildning inom Kriminalvården är ca 20 veckor.

I lagrådsremissen föreslås att de nya reglerna träder i kraft den 1 april 2017.

– Vi kommer inte kunna ha full kapacitet avseende fordon och personal till föreslaget datum så vi får ta en diskussion med departementet efter att lagrådet har gått igenom remissen, säger Johan Mellbring.

Nästa steg i processen är att regeringen lämnar en proposition till riksdagen.