Kriminalvården

Hjälper fler i arbete

18 oktober 2016

100 praktikplatser till nyanlända och avtal för svenskundervisning. Nu är Kriminalvården igång med att hjälpa fler i arbete. Även funktionsnedsatta, till exempel personer i rehabilitering efter sjukskrivning, kan erbjudas praktikplats.

I våras fick Kriminalvården och andra myndigheter i uppdrag att ta fram praktikplatser till nyanlända. 100 praktikplatser har tagits fram och arbetet med att ta fram kravprofiler är i full gång. Arbetsförmedlingen väljer ut lämpliga kandidater som får komma på intervju. De första praktikanterna är redan på plats.

– Det är mycket glädjande, vi hade som mål att få fram 50 praktikplatser i år men med hjälp av alla våra verksamheter ute i landet har vi redan kommit upp i det dubbla, säger Johan Modin, HR-direktör i Kriminalvården.

De kommande två åren är Kriminalvårdens mål att få fram 200 platser per år.

Praktiktiden är upp till sex månader och tanken är att nyanlända ska få möjlighet att lära sig svenska och få kunskap om hur det är att arbeta i en statlig myndighet.

– Man kan till exempel få praktisera som receptionist, administratör, vaktmästare, städare, kursvärd, assistent i verkstäderna eller kock.  Praktikanterna ska inte ersätta någon annan medarbetare, säger Helena Lönnkvist, projektledare.

Praktik efter sjukskrivning

Kriminalvården tar även fram praktikplatser för funktionsnedsatta. Även detta sker inom ramen för ett regeringsuppdrag och även dessa förmedlas via Arbetsförmedlingen.

– Det kan till exempel handla om personer som varit sjukskrivna och kan få praktik som en del i rehabiliteringen, säger Helena Lönnkvist.

Utöver praktikplatserna har Kriminalvården tagit initiativ till stödutbildning i svenska för vikarier som har rätt kompetens men behöver förbättra sina språkkunskaper särskilt när det gäller fackspråk. Efter svenskundervisning ska de kunna genomföra Kriminalvårdens grundutbildning och få en fast anställning. Ett avtal är nu på plats med ett socialt entreprenörsföretag vid namn Självbildarna.

– Det är ett relativt nystartat företag som fokuserar på uttal och kommunikation, de använder sig av kvalificerade logopeder, säger Helena Lönnkvist.

Underlättar vägen till arbete

Tillsammans med två personalutbildare med lärarkompetens och projektledaren ska de ta fram ett utbildningsformat som inom kort ska börja användas på verksamhetsställen och/eller personalutbildningscenter. Verksamhetsområden har fått anmäla personal till utbildningen. Finns det plats och Arbetsförmedlingen lokalt är beredda att bistå kan även praktikanterna få delta i svenskaundervisningen.

– Genom de här satsningarna bidrar vi till att underlätta vägen in på arbetsmarknaden. Kriminalvården har nu ett relativt stort rekryteringsbehov och vi hoppas såklart att några som gör praktik hos oss också ska bli så intresserade att de senare söker jobb här, säger Johan Modin.

Fakta

Den som kan få praktikplats:

  • Ska vara inskriven hos Arbetsförmedlingen
  • Ha uppehållstillstånd och ingå i etableringsuppdraget
  • Uppbära aktivitetsstöd eller etableringsersättning från Försäkringskassan
  • Eller ha en funktionsnedsättning och vara inskriven hos Arbetsförmedlingen