Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Ny syn på manlighet – en nyckel till färre återfall?

7 oktober 2016

Maskulinitet, brott och kriminalvård var titeln på ett seminarium som Kriminalvården höll i Stockholm den 6 oktober.

Nils Öberg höll i seminariet i Stockholm den 6 oktober.

 

Generaldirektör Nils Öberg inledde med att berätta att nio av tio kriminalvårdsklienter är män. Mönstret ser likadant ut världen över, oavsett graden av jämställdhet i övrigt. Är en förändrad syn på manlighet en av nycklarna till färre återfall i brott? Hur påverkar det i så fall Kriminalvårdens arbete?

- Även om vi redan gör mycket har vi fler frågor än svar när det gäller vikten av genus i det återfallsförebyggande arbetet. Men för oss är det viktigt att skilja ut vad som driver kriminalitet. Kan vi ta reda på vad överrepresentationen av män i kriminalstatistiken står för? Missar vi något uppenbart i vårt sätt att arbeta?

Ansvar för sitt eget beteende

Elvar Jonsson och Dejan Mijic, programledare från frivården i Malmö, berättade om hur Kriminalvården arbetar med män i behandlingsprogram. De utgick från tre typfall, och hur de kan jobba med en livsstilskriminell, en missbrukande ungdom, och en man som har svårt att prata känslor, dömd för våld i nära relation. Trots olika attityder och grundproblem, är vissa moment de samma. Först och främst måste programledarna jobba för att få de dömda att inse sina egna problem, och inte skylla på andra. De behöver också kunna byta perspektiv och se världen från exempelvis brottsoffrets sida.

- Vi poängterar att man alltid är ansvarig för sitt eget beteende, oavsett vad man varit med om i livet.

Dejan Mijic jämförde klientens självbild med en mur.

- I behandlingsprogrammen vill vi plocka bort en mursten i taget ut klientens fasad. Innanför finns klientens sanna jag. Med våra verktyg kan vi förändra värderingar och bygga upp något nytt.

”Börja med personalen”

En av panelens fyra experter var Tove Pettersson, professor i kriminologi. Hon menar att det finns maskulinitetsnormer i hela samhället, även i samhällen som tycker att de kommit långt när det handlar om jämställdhet.

- Börja i personalgruppen. Titta på era egna förväntningar på hur klienterna och kollegorna ska bete sig. Det är viktigt att personalen visar på alternativa manlighetsnormer.

Från Unizon, en samlingsorganisation för landets kvinnojourer, kom Zandra Kanakaris. Hon har varit runt på anstalter och häkten, och menar att det finns ett stort sug att prata om de här frågorna bland Kriminalvårdens klienter och personal.

- Behovet finns i hela samhället. Det är viktigt att visa att det finns en annan typ av man att vara.

Genusraster

Lucas Gottzén, docent i socialt arbete, poängterade att de flesta, även kriminella män, vill vara bra personer. Synen på den stereotypa mansbilden är inte enbart positiv i denna grupp.

- Det finns en ambivalent syn på maskulinitet. Det är den kluvna känslan man ska jobba med och att få till sprickorna i muren.

Från Kriminalvårdens egen verksamhet kom forskaren Jenny Yourstone. Enligt henne kan Kriminalvårdens flytta fram sina positioner på det här området. Diskussionen går att få in i behandlingar, men även i det vanliga, dagliga arbetet i myndigheten.

- Det går att lägga ett större genusraster över i stort sett all verksamhet inom Kriminalvården.

Färre dömda

Publiken på seminariet var kunnig och aktiv. Felipe Estrada, professor på Stockholms universitet, forskar kring bland annat brottsutveckling. Han menade att det trots allt har hänt något de senaste åren.

- Det har skett en dramatisk minskning av antalet lagförda män, medan siffran ligger still för kvinnor.

Nils Öberg bekräftade att antalet domar minskat, och att färre personer finns inom Kriminalvården.

Svårt prata känslor

- Det som slår mig när jag träffar män i de här grupperna är att de inte kan sätta ord på sina känslor.

I publiken satt Ulf Stenberg från teater Fryshuset, också känd som programledare för tv-programmet Min livstid som handlade om läsande bland intagna i fängelse.

- När man jobbar med teater eller läsning lär man sig komma närmare känslorna, och det kan förändra synen på manlighet.