Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Ingen skillnad i återfall mellan anstalter

27 september 2016

På vilken anstalt klienterna placeras spelar ingen roll när det gäller risken för återfall, det visar en ny studie från Kriminalvården. Studien gjordes för att hitta eventuella skillnader som skulle kunna användas i arbetet med att minska återfallen.

 

Mats Forsman

Återfall i brott som ger ny kriminalvårdspåföljd inom tre år har minskat, från 40 till 31 procent under en tioårsperiod och Kriminalvården fortsätter att prioritera arbetet med att minska återfallen.

 

2014 fick Kriminalvårdens Forsknings- och utvärderingsenhet (FoU) i uppdrag att ta fram en analysmodell för att undersöka om risken för återfall skiljer sig åt beroende på vilken anstalt man som klient varit intagen på. Resultatet var tänkt att användas som ett kvalitetsmått för anstalternas arbete och enskilda anstalter skulle kunna lyftas fram som goda exempel på hur hela Kriminalvården borde arbeta för att minska återfall i brott hos klienterna.

Resultatet i Sverige blev dock att analysmodellen inte kunde påvisa någon systematisk skillnad mellan de 47 anstalterna.

- Som forskare hade det väl varit roligt om någon anstalt stuckit ut så vi kunnat gå vidare och jämföra vad de gör. Men resultatet är bra. Ingen klient behöver oroa sig för att hamna på en anstalt som är sämre än andra på att arbeta återfallsförebyggande, säger Mats Forsman, forskningsledare i Kriminalvården.

Utifrån resultatet är det inte meningsfullt att kontinuerligt mäta skillnader mellan anstalter när det gäller återfall i brott. Forskarna rekommenderar istället specifika utvärderingar av olika typer av brottsreducerande insatser. Sverige skulle eventuellt också kunna använda den brittiska modell där anstalterna årligen utvärderas utifrån bland annat säkerhet och psykisk ohälsa hos klienterna.

Fakta om studien:

Studien omfattade alla klienter som frigavs från anstalt 2006-2013, totalt 37 996.
Informationen hämtades från sammanlänkade register genom ett samarbete med Karolinska Institutet (KI).

Analysmodellen konstruerades med kontroll för förväxlingsfaktorer (dvs andra faktorer på individnivå som påverkar placeringen på anstalt och risken att återfalla i brott). Anstalterna jämfördes med anstalter i samma säkerhetsklass.