Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Satsning på intern tillsyn och transporter

20 september 2016

Regeringens budgetproposition för 2017 lämnas idag till riksdagen. Kriminalvårdens anslag för 2017 är enligt regeringens förslag ungefär 8,3 miljarder kronor.

Det innebär att anslaget ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Regeringen kommer att tillföra Kriminalvården 35 miljoner kronor för att under nästa år ta över transporter från polisen. Kriminalvården kommer dessutom att få förstärkt anslag med 10 miljoner kronor för att utöka den interna tillsynen i myndigheten.

Charlotta Gustafsson

– Satsningarna innebär att de ansträngningar som Kriminalvården hittills har gjort genom att inrätta en tillsynssektion ligger i linje med regeringens inriktning, säger ekonomidirektör Charlotta Gustafsson.

Samtidigt innebär regeringsförslaget en minskning av anslaget med 45 miljoner kronor för 2017 och 35 miljoner kronor för 2018 och framåt, för att bidra med finansiering till andra verksamheter.

Riksdagen tar ställning till regeringens förslag i december. Därefter beslutar regeringen om Kriminalvårdens regleringsbrev, där det kommer att framgå hur Kriminalvården får använda anslaget och hur återredovisningen ska ske.