Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Tidningen Omkrim om barnens perspektiv

23 september 2016

Lille William har bott på anstalten Ystad sedan han föddes. Mamma Mari är dömd för narkotikabrott och pappan sitter på en annan anstalt. Läs i personaltidningen Omkrim om hur man bedömer barnets bästa inom Kriminalvården.

 

Mari hoppas att sonen William ska få vara hos henne hela tiden fram till frigivningen. Men det som styr är vad som anses vara bäst för William. Barnets bästa ska vara vägledande för kommande beslut.

Barnombudet Anders Frense menar att det inte behöver innebära några negativa konsekvenser för barn som tillbringar sina första levnadsår här.

− Sen kommer en tid då det är viktigt för barn att träffa andra barn. Och barn behöver utvecklas på flera sätt och ett fängelse är ingen bra miljö i längden.

Barns bästa vid utvisning

Nina Granat är barnombud och utrikestransportör. Hon värnar också barnkonventionens bestämmelser om att barnens bästa ska komma i främsta rummet. Men hur gör man det när människor slits från sin trygghet och utvisas till ovissa öden på platser där barnen kanske inte ens har varit?

– Det är inte ovanligt att processen har dragit ut på tiden. Personer kan ha överklagat i flera instanser, kanske gått under jorden. Barn har hunnit födas, rota sig, börja skolan, få bästa vänner.

Det finns också föräldrar som hotar att skada sina barn, eller är så utom sig att de inte vet vad de gör.

– Jag minns en mamma som satt och höll i sitt spädbarn bak i polisbilen och inte tänkte släppa barnet.

Hon höll hårdare och hårdare och barnet grät och hade ont.

Nya numret av personaltidningen Omkrim tittar närmare på hur Kriminalvården arbetar med barnperspektivet. Trevlig läsning!