Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Insidan viktig för 30 000 barn

24 april 2017

- Vår förhoppning är att kunna dämpa lite av den oro som barn kan känna för en förälder, som finns i fängelse, häkte eller frivård. På sajten Insidan berättar vi hur det ser ut och fungerar på insidan. Det är vårt bidrag till de mer än 30 000 barn som berörs.

Filuren är barnens kompis som vägleder på Insidan.

Det säger Elin Runesson, som varit projektledare för Kriminalvårdens nya sajt insidan.kriminalvarden.se, som lanserades på måndagen. Fler än 30 000 barn har en förälder i häkte, fängelse eller frivård i Sverige. Men alla vet inte hur det ser ut där mamma eller pappa är eller var det betyder att föräldern får fotboja.

- Att få lättförståelig information om vad frihetsberövandet innebär, kunna ställa frågor eller dela med sig av sin egen historia kan vara en viktig del i att hantera situationen för barnen. På vår nya sajt ger vi barnen möjlighet till detta, säger Stina Sjödin som ansvarar för barnrättsfrågor inom myndigheten.

Flera målgrupper

Den primära målgruppen för sajten är de mer än 30 000 barn som har en förälder inom Kriminalvården.  Andra som kan ha nytta av Insidan är föräldrar som finns på utsidan, andra anhöriga, skolor eller vuxna som vill ta till sig lättillgänglig information presenterat med hjälp av film, bild och ljud.  

- Vi visar delar av Kriminalvården som är relevanta för barnet och håller oss kortfattade för att informationen ska vara lätt att ta till sig. Sidan kommer att byggas på allt eftersom, säger projektledare Isabel Zavalía Wästlund.

Namnet Insidan

Namnet på sajten föll på Insidan. Sajten handlar om att visa hur det ser ut på insidan av Kriminalvården, men det kan också vara en symbol för insidan hos barnet med alla känslor och frågor som kan dyka upp.  

- Vi vill berätta och visa hur det ser ut, vad mamma eller pappa gör om dagarna, vad hen får för mat och så vidare. Det är egentligen rätt självklart att Kriminalvården är den som kan ge denna inblick. Vi vill visa att det finns en vardag, inte allt för olik den utanför murarna – även på insidan, säger projektledare Elin Runesson.

Göra barnets röst hörd

Kriminalvården arbetar med ett barnperspektiv. Det innebär att i beslut och frågor där barn berörs, ska hänsyn alltid tas till barnets bästa. Sajten är en förlängning av detta arbete. Den ger också barnen möjlighet att få sina röster hörda genom en funktion där de kan skicka in sina åsikter om vad som kan göras bättre för barn i deras situation.

Läs mer

Länk