Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Nya numret av Omkrim är här!

11 april 2017

Vad tusan är en kvinsp? Nytt nummer av Omkrim är ute nu.

Klämd mellan ledningens krav på resultat och medarbetarnas behov och önskemål. Så känner vi igen mellanchefens situation. Men arbetet innebär också den spännande utmaningen att omvandla strategiska beslut till något som fungerar i vardagen.

Mellanchefen på häkte, anstalt och frivårdskontor heter kriminalvårdsinspektör, förkortat till kvinsp på kriminalvårdssvenska. En kritisk punkt i deras arbete har identifierats: Det går åt så mycket tid till administration att det går ut över möjligheten att leda och stötta personalen. Läs om uppdraget Bra byråkrati, med målet att frigöra tid för att leda personalen. Läs även om vad kvinsparna själva tycker är glädje och bekymmer i vardagen, och om många kvinspar som lyckas bra i sitt arbete.

Mer i personaltidningen Omkrim nr 2 2017:

  • arbetet mot våldsbejakande extremism på Kumla
  • förening når ungdomar på Salberga
  • ny, stark teaterföreställning på Österåker
  • frivård med friskvård i Östersund

 

Trevlig läsning!

 

Klicka på bilden för att öppna tidningen.

Om tidningen