Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Del tre: Viktigpetter om kriminella kontakter

24 augusti 2017

Har du en viktigpetter till granne som alltid vet bäst hur kriminalvård fungerar? Som är så tvärsäker att du till slut inte vet vad som är sant, halvsant eller ren lögn. Följ med i serien där vi vrider och vänder på föreställningar om Kriminalvården.

Illustration: Emma Hanquist

"Folk blir kriminella i fängelserna: in som småbusar och ut som yrkeskriminella." Fängelsemiljön är på intet sätt riskfri, det är alldeles sant. Den ger förstås möjligheter att knyta kontakter och att låta sig påverkas av andra människor. På så sätt är fängelser inte annorlunda än vilken institution som helst. Skillnaden är att man inte kan välja att gå därifrån, vilket ger oss ett särskilt ansvar för den miljö som råder därinne. Hur människor påverkas i fängelse känner vi i Kriminalvården till ganska bra, troligen bättre än andra. Därför har vi metoder och arbetssätt för att så långt som möjligt undvika negativt inflytande mellan intagna.

Vi placerar intagna strategiskt och är bra på att splittra gäng och identifiera negativa ledare. I det arbetet är vår personal vår främsta tillgång. Svensk kriminalvård är unik med sin höga närvaro av klientnära personal, och det gäller särskilt på våra ungdomsavdelningar. I våra fängelser finns det produktionsledare, lärare, kriminalvårdare, sjukvårdspersonal, programledare och andra, som är nära de intagna och kan följa förändringar i attityder och beteende. Utöver sin specifika yrkesroll, har alla en viktig uppgift i kontakt och bemötande. Personalen kan bekräfta och utmana intagna i andra roller än de som den kriminella identiteten ger.

Sedan är det ju så, att risken för kriminell påverkan finns överallt. Fängelset blir för många istället en fristad från den negativa miljö som man befinner sig i där ute. En tid med chans att tänka om, göra egna val och nya planer. En tid då man får hjälp att bearbeta svåra saker och skaffa sig utbildning och kompetens.

Sedan ligger utmaningen hos "grannen" och alla andra i samhället, att inte betrakta dem som har varit i fängelse som obotligt och för evigt kriminella, utan vara beredd att ge dem en ny chans med jobb och förtroende.

Text: Martin Höög, generaldirektörens stab.

Viktigpetter är en serie från vår personaltidning Omkrim. Syftet är att diskutera fördomar om kriminalvård.