Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Del två: Viktigpetter får svar på tal om suicid

24 augusti 2017

Har du en viktigpetter till granne som alltid vet bäst hur kriminalvård fungerar? Som är så tvärsäker att du till slut inte vet vad som är sant, halvsant eller ren lögn. Följ med i serien där vi vrider och vänder på föreställningar om Kriminalvården.

Illustration: Emma Hanquist

"Kriminalvården står handfallen inför alla självmord!" Tyvärr händer det att människor i förtvivlan försöker ta sitt liv i häkten och anstalter. Trots att vi räddar livet på flera personer varje år, ses varje fullbordat självmord som ett stort misslyckande. Men vi kan inte läsa människors innersta tankar. Vi försöker dra lärdom av varje enskilt fall som vi utreder för att se vad vi kan göra bättre.

Vi utreder också ansvarsfrågan, åtalsanmäler rutinmässigt varje fall till polis och gör en lex Maria-anmälan. Kriminalvården i Sverige har de senaste 20 åren haft runt 6–7 självmord per år. Vi är bland de länder i Europa som har lägst antal. De senaste åren har siffran varit lägre, förra året skedde ett självmord. Självmord är vanligare bland dem som har dålig psykisk hälsa, och Kriminalvårdens klienter mår ofta dåligt. I en undersökning säger hälften av de intagna att de behöver hjälp med sin psykiska hälsa.

Uppskattningsvis lider ungefär 20 procent av depression. 25 procent har adhd, 10 procent har en störning inom autismspektrat och 70 procent en beroendesjukdom. Kriminalvården har länge arbetat för att förebygga självmord. Alla som skrivs in i häkte tillfrågas om riskfaktorer. Vid specifika tillfällen, som när en dom meddelas och i samband med krävande polisförhör, ska personalen vara särskilt uppmärksam. Suicidprevention är obligatoriskt i grundutbildningen till kriminalvårdare, alla anställda ska årligen gå en e-kurs om detta och sjuksköterskorna får en tvådagarsutbildning i ämnet.

Kriminalvården anpassar också bostadsrummen när det gäller möbler och inredning. Om någon bedöms vara självmordsbenägen får den samtal och tillsyn. Kriminalvården kan sätta in sekundbevakning som betyder att en klient observeras dygnet runt. Den som bedöms ha behov av psykiatrisk vård remitteras till en psykiatrisk klinik.Viktigpetter är en serie från vår personaltidning Omkrim. Syftet är att diskutera fördomar om kriminalvård.

Fakta från: Lars Håkan Nilsson och Stina Sjödin, anstalts- och häktesavdelningen.

Viktigpetter är en serie från vår personaltidning Omkrim. Syftet är att diskutera fördomar om kriminalvård.