Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Tidigare anstalten i Helsingborg blir häkte

24 augusti 2017

I två år har Statens institutionsstyrelse (SiS) hyrt anstalten Helsingborg, för att användas för social tvångsvård av barn och ungdomar. Från den 1 januari 2018 återtar Kriminalvården driften – den här gången för att använda lokalerna som ett gemensamhetshäkte.

Anstalten Helsingborg blir från 1/1 2018 ett gemensamhetshäkte

Efter det att Sis kom in med en begäran om att få förlänga hyresavtalet med ytterligare ett år, till den sista december år 2018, har Kriminalvården genomfört en analys om eventuellt behov av platserna för den egna verksamheten. Den 12 juni beslutade generaldirektör Nils Öberg om att Kriminalvården åter ska ta lokalerna i bruk för egen verksamhet.

Svante Engelbrektsson

– Den bedömning vi har gjort är att det finns ett ökat behov av häktesplatser i region Syd både nu och under överskådlig framtid. Med ett utökat antal häktesplatser i Helsingborg, minskar behovet av att köra klienter till häkten i andra regioner, säger Svante Engelbrektsson, chef för planeringsenheten för anstalt och häkte.

Vid återtagandet den 1 januari år 2018 kommer den tidigare Helsingborgsanstalten göras om till ett gemensamhetshäkte. I och med att anläggningen är byggd som en anstalt finns goda möjligheter till isoleringsbrytande åtgärder, olika typer av sysselsättning och möjlighet att kunna ta promenader.

Enligt plan ska häktet ha 44 gemensamhetsplatser där de häktade vistas i gemensamhet med övriga häktade.

Ing-Britt Gustavsson

Kommer det att bli aktuellt med nyanställningar?


 

– Vi kommer att behöva nyrekrytera flera olika kompetenser, till exempel kriminalvårdare, sjuksköterskor och kock. Rekryteringsprocessen drar igång snart, säger Ing-Britt Gustavsson, kriminalvårdsinspektör på häktet Helsingborg och projektledare för det nya häktet.