Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Del ett: Viktigpetter får svar på tal om droger

24 augusti 2017

Har du en viktigpetter till granne som alltid vet bäst hur kriminalvård fungerar? Som är så tvärsäker att du till slut inte vet vad som är sant, halvsant eller ren lögn. Följ med i serien där vi vrider och vänder på föreställningar om Kriminalvården.

Illustration: Emma Hanquist

"Knarket flödar ju på fängelserna". Nej det stämmer inte. Kriminalvården har en nollvision när det gäller förekomst av narkotika och arbetar målmedvetet mot droger. Det är viktigt att miljön är drogfri både för säkerheten och för att klienterna som väldigt ofta missbrukar alkohol och narkotika, ska kunna erbjudas en drogfri miljö med större chans till ett drogfritt liv vid frigivning. Provtagningar, vanligast urinprov, genomförs regelbundet i vardagen och ibland i större skala. De visar att 1–2 procent av de intagna har något narkotikapreparat i kroppen.

Det har sett ungefär likadant ut de senaste fem åren. Längre tillbaka i tiden var det vanligare med narkotika, både när det gäller påverkan och beslag. Kriminalvårdens personal gör mycket för att förhindra att droger kommer in på anstalterna. Det är noggranna inpasseringskontroller med visitationer och sök av de drygt 20 narkotikahundar som används över hela landet. Klienter, besökare, fordon och postförsändelser kontrolleras.

Kriminalvårdens personal är också bra på att upptäcka nyanser i beteenden hos klienterna som skulle kunna tyda på narkotikapåverkan. När personalen upptäcker illegala substanser görs oftast en polisanmälan med följande förundersökning och preparatet skickas för analys. Om en klient verkar vara påverkad eller ett urinprov visar positivt resultat får hen normalt minskad rätt till permission eller till att ta emot besökare. Om en klient är påverkad av narkotika placeras hen normalt i avskildhet och bevakas.

Narkotika hör inte hemma i Kriminalvården eller i samhället i övrigt. Det är viktigt att fortsätta arbetet mot hälsovådliga droger, som också skulle kunna bli allvarliga arbetsmiljöproblem för de anställda.

Fakta från: Kenneth Eriksson, chef för Kriminalvårdens narkotikahundverksamhet.

Viktigpetter är en serie från vår personaltidning Omkrim. Syftet är att diskutera fördomar om kriminalvård.