Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Anställda berättar om kränkningar

8 december 2017

På fredagsförmiddagen överlämnades uppropet #virivermurarna till Kriminalvårdens HR-direktör. 954 personer har skrivit under. I en facebookgrupp beskrivs cirka 150 händelser där kvinnor har trakasserats eller särbehandlats på jobbet.

– Det jag fått höra berör mig väldigt djupt. De här kvinnorna har känt en rädsla för att berätta om vad som hänt dem, och så vill jag verkligen inte att det ska vara. Mitt mål är att alla ska känna sig så trygga att de kan berätta – och anmäla, säger Kriminalvårdens HR-direktör Johan Modin.

Han menar att arbetet mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier är något som måste genomsyra Kriminalvårdens alla nivåer. Det finns regler och rutiner för att hantera och utreda kränkningar. Myndigheten har tagit fram en etisk kod och under senare år arbetat strukturerat med värdegrunds- och jämställdhetsfrågor. Sedan Metoo-rörelsen startade har arbetet intensifierats.

– För mig står det klart att det här är frågor som vi måste arbeta mer med, säger Johan Modin.

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg har också tagit del av vittnesmålen i uppropet och ger följande kommentar:

”De berättelser, som jag med ilska och sorg tagit del av, vittnar om en notorisk oförmåga hos vissa män att leva upp till de lagar och regler som gäller i umgänget människor emellan. Det är skakande läsning. Jag är tacksam gentemot de medarbetare som har delat med sig av sina berättelser.

Att kränka, trakassera och skada sina arbetskamrater är beteenden som inte hör hemma i vår organisation. Respekt för alla människors kroppsliga och själsliga integritet är lika självklara som okränkbara delar av Kriminalvårdens värdegrund. Varje gång en misstanke uppstår om att sådana övergrepp sker, mot anställda eller mot intagna, ska detta anmälas. Och varje sådan anmälan ska tas på allvar och utredas med prioritet. Chefer och medarbetare som bevittnar övergrepp har dessutom en ovillkorlig skyldighet att agera och att stötta den utsatta.

De av oss som är män bär ett särskilt ansvar. Vi behöver se och förstå innebörden och konsekvenserna av den manskultur vi lever i. Låt oss tydligt visa att vi tar avstånd från dem som så flagrant misslyckas med att leva upp till de ideal som de flesta av oss står för.”