Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Det gäller att få kläm på melodin

29 december 2017

Att behärska svenska är en förutsättning för att bli kriminalvårdare. Därför ordnar Kriminalvården svenskkurser för utlandsfödda – så att de kan träna på sitt svenska uttal.

Att lära sig svenska är en utmaning för dem som inte har svenska som modersmål. Det knepigaste är ofta uttalet, speciellt svårt är hur man ska betona orden, hitta rytmen och språkmelodin.

Logoped Harald Emgård är tillsammans med Ulrika Hägg från Kompetenscenter Göteborg, lärare för de sex deltagare som vikarierat i Kriminalvården, men som behöver ytterligare en språklig puff för att kunna tillgodogöra sig grundutbildningen.

Betoningen avgörande

Harald berättar att svenskan är ett språk där betoningen faktiskt är avgörande för att den som talar ska bli förstådd.
– "Vi hoppar över det här" eller "vi hoppar över det här" är två helt skilda saker. Betoningen avgör vilken betydelse meningen får.

De flesta andra språk kastar istället om ordföljden eller använder ett annat ord. Detta gör svenska språket lite knepigt, anser Harald Emgård. Gruppens två spanskspråkiga deltagare håller med honom: "Betoningen är det värsta med svenskan!"

– För er spansktalande blir det extra besvärligt, för spanskan har inga långa vokaler, förklarar Harald. Men med enkel teori och upprepade övningar hjälper Harald gruppen att betona rätt ord och hitta rätt språkmelodi.

– Nu tar vi det tillsammans och så överdriver vi!

– "Herr Mullvad hade arbetat med vårrengöringen."

Tillsammans ljudar fyra män och två kvinnor högt och ljudligt fram meningen från sagan "Det susar i säven" efter Harald Emgårds tydliga röst. Barnbokstexter är användbara eftersom de är rytmiska och inte innehåller några krångliga ord.

– Det går förvånansvärt fort att få ett bättre uttal. Har deltagarna språkkunskaper utöver sitt modersmål finns också en öppenhet för att språk fungerar på olika sätt.

Inspelning med språktips

När Omkrim besöker häktet Sollentuna – där kursen lånat lokaler – pågår tredje kursveckan av fem. Flera kursdeltagare vittnar om att de redan nu förstår svenska bättre och har fått ett större talsjälvförtroende. De gemensamma språklektionerna varvas med kriminalvårdskunskap och hemuppgifter. Ett uppskattat moment är när deltagarnas tal spelas in och sedan får inläsarna respons med personliga språktips av Harald.

Härlig stämning

Även om det är svårt att på kort tid känna av en språklig förbättring hos sig själv, märker deltagarna framstegen hos kurskompisarna.

– Förut tänkte man inte alltid på melodin eller betoningen. Nu har jag börjat lyssna på ett helt annat sätt, säger Mehmed Omeragic.

Det är en trevlig stämning i gruppen och under språklektionen skämtas det glatt. När vi på rasten talar med deltagarna framgår det att majoriteten är nöjda och tycker att de lär sig mycket. Ingenting i kursen betygssätts.

– Från första dagen kände sig alla lugna. Lärarna är så snälla och fina, de berättade att vi inte ska göra prov, utan vi ska ha roligt och att vi ska lära oss, säger Nery Persson.

– Kursen är till för att hjälpa oss att klara oss bättre, fyller Igor Miletic i.

Svenskan – en dörröppnare

På en punkt är gruppen oenig. Diskussionen rör hur svårt det är för utlandsfödda akademiker att få jobb i Sverige. Flera kursdeltagare har långa akademiska utbildningar från sina hemländer, men alla utländska examen accepteras inte i Sverige, vilket gör att personer tvingas börja om sin yrkeskarriär eller ta mindre kvalificerade arbeten. Något som förstås kan uppfattas som orättvist. Det som alla är ense om är att färdigheter i det svenska språket är nyckeln till arbetsmarknaden.

Fakta/kursen

Kurs i svenskt uttal och kommunikation är en stödinsats för utlandsfödda vikarier med bristande språkkunskaper. Kursen genomförs av Kompetenscenter och ska ses som en förberedelse för grundutbildningen och eventuell tillsvidareanställning.

Kursen går på halvfart och pågår i 100 timmar.

 Det här reportaget är hämtat från personaltidningen Omkrim, nummer 6-2017. Tidningens tema är läsning och språk.