Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Klartecken för Relationsvåldsprogrammet

15 december 2017

Den nya behandlingsmetoden, som tagits fram av Kriminalvården och vänder sig till klienter som dömts för våld mot närstående, har nu godkänts av en ackrediteringspanel med experter och kan börja användas fullt ut 2018.

Relationsvåldsprogrammet vänder sig till främst män men också kvinnor som dömts för våld mot närstående och även barn. Våldet kan vara fysiskt, sexuellt eller psykiskt/emotionellt, och relationerna både hetero- och homosexuella. Just mångsidigheten är utmärkande för behandlingsprogrammet.

Relationsvåldsprogrammet är utformat så att det kan anpassas efter klienternas individuella behov. Alkohol- och drogmissbruk, attityder och värderingar, känslomässiga problem, arbetslöshet och sociala omständigheter  – många olika faktorer kan vara orsak till att de här klienterna tar till våld.

– Det här är ett av de viktigaste försöken att möta de här personerna på ett mer skräddarsytt sätt, säger Martin Lardén, chef för Kriminalvårdens enhet för behandlingsprogram.

Arbetet med Relationsvåldsprogrammet har pågått i olika former sedan 2012, och har skett i linje med regeringens lånsiktiga strategi att öka insatserna för förövare av våld i nära relationer. Under de senaste två åren har en handfull pilotförsök startats inom frivården och på olika anstalter. Projektet har letts av Tobias Bengtsson, enheten för verksamhetsinnehåll i frivård.

Från och med 2018 ska nu Relationsvåldsprogrammet börja användas inom hela Kriminalvården. Det kommer att vara ett komplement till Idap, behandlingsprogrammet som är inriktat på män som använt hot och våld mot sin kvinnliga partner.