Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Ny guide till goda samtal

13 december 2017

Kartläggningar visar att den klientnära personalen ofta har en god relation till intagna, men att de önskar fler verktyg i arbetet. Helena Nyberg tar fram en sådan vägledning som efterfrågas, manualen ”Kompetent klientnära arbete”.

Tusentals klientmöten sker dagligen i Kriminalvården. Klienter befinner sig tillsammans med personal i bilar, kök, matsalar, verkstäder, lärcentrum och på avdelningar.

Hur ska man bättre ta tillvara på de vardagliga mötena? Så att samtalen mellan personal och klienter bidrar till att förebygga återfall och Kriminalvården verkligen är en stödjande miljö.

− Många personalgrupper saknar verktyg för klientsamtalen. De upplever att de påverkar klienten i en positiv riktning, men önskar att de kunde använda de goda relationerna till att göra ännu mer, säger Helena Nyberg, specialist i programfrågor.

Att både behovet och intresset för vägledning är stort har framkommit när Helena Nyberg och hennes kollegor har kartlagt anstalter, häkten och frivårdskontor för att skapa en mer stödjande miljö. Där det har funnits möjlighet och intresse har de bidragit med kortare utbildningsinsatser för hur samtalen kan bli mer strategiska. Just nu tar hon fram en manual som kommer att användas av långt flera. Tanken är att den ska kunna ingå i den nya grundutbildningen. Någon tidsplan för införandet finns inte än, men Helena Nyberg hoppas att manualen blir klar före årsskiftet. Manualen, som är enkel, har en nära koppling till mottaglighetsprincipen enligt RBM. Man jobbar praktiskt och utgår från att varje möte med klienten är ett tillfälle för inlärning.

– Med konkreta verktyg kan vi ta till vara på all den tid vi har med klienterna, till exempel på kvällar och helger. Jobbar vi tillsammans kan vi få fram en beteendeförändring hos klienten. Med strategier och samsyn får vi en effektivare kriminalvård.

Fyra grundläggande principer enligt manualen:

1. Hur man pratar med klienten på ett problemlösande sätt

Man ställer öppna frågor som: ”Hur skulle du kunna lösa problemet?” ”Vilka alternativ finns?” och ”Vilka blir konsekvenserna?”.

2. Hur man berömmer eller förstärker varje enskild klient

Det gäller att ta reda på vad man kan förstärka hos den enskilda klienten, vad hen behöver bli bättre på. Man uppmärksammar klienten genom frågor som: ”Vad är du arg på?” ”Jag märkte att du istället för att skrika använde ett normalt tonläge.” Man bör förstärka det som personen gjort bra: ”Jag gillade vad du gjorde, nu hamnade du inte i bråk som du har gjort tidigare.”

3. Hur man säger ifrån på ett bra sätt

Det är speciellt viktigt att man har förmåga att sätta gränser på ett bra sätt. Det gäller att säga ”ja” eller ”nej” på ett lugnt, tryggt och adekvat sätt. Och att man förklarar på ett enkelt och begripligt sätt.

4. Att man är en god modell

Att man lyssnar aktivt, att man håller vad man lovar, till exempel med att passa tider. Och att man själv tar avstånd från kriminella värderingar.

 

Risk, behov och mottaglighet

De tre principerna kan tillämpas på alla insatser som strävar efter att minska återfall i brott. Kompetent klientnära

arbete är en översättning av det kanadensiska Core Correctional Practice, enligt litteraturen en av de mest etablerade strategierna för effektiv kriminalvård.

Referens: CCP, Dowden och Andrew 2004.