Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Ny anstalt ska byggas i Svedala

1 februari 2017

Kriminalvården och Svedala kommun är överens om att bygga en kriminalvårdsanstalt i Svedala. Under onsdagen, den 1 februari, besökte generaldirektör Nils Öberg kommunen och undertecknade en avsiktsförklaring.

Kriminalvården är i stort behov av att modernisera sina anstalter och det behövs dessutom fler fängelseplatser i södra Sverige. Den utveckling vi ser med gängproblematik, straffskärpningar och stora satsningar på polisen innebär att vi i god tid måste rusta oss för att kunna ta emot fler intagna och klienter i framtiden, säger Nils Öberg.

Letar lämplig plats

Den nya anstalten ska ha mellan 150 och 300 platser och vara av säkerhetsklass 2. Nu inleds bland annat ett arbete för att hitta en lämplig plats att bygga på. En modern kriminalvårdsanläggning kräver utrymme, men också närhet till kommunikationer och service.

För att Kriminalvården ska kunna bedriva ett framgångsrikt återfallsförebyggande arbete behövs god samverkan med andra delar av Myndighetssverige, framförallt arbetsförmedling, socialtjänsten, sjukvården och civilsamhället, säger Nils Öberg.

Från Svedalas sida undertecknades avsiktsförklaringen av kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M).

Klar om fem till tio år

Vi är glada över att Kriminalvården vill satsa i Svedala kommun. Det gynnar tillväxten lokalt och i övriga delar av Skåne, säger Linda Allansson Wester (M).

Kriminalvården och Svedala kommun ska nu skapa en gemensam projektorganisation som driver arbetet. Tiden fram till att den nya anstalten är klar beräknas till mellan fem och tio år.

Satsningen på Svedala är del av ett större arbete där Kriminalvården rustar upp och moderniserar sin infrastruktur i hela landet. Planen innebär renoveringar, nybyggnationer och avveckling av anläggningar som inte längre är ändamålsenliga.