Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården tar över fler transporter av frihetsberövade

16 februari 2017

Kriminalvårdens transportenhet får större ansvar för de transporter av frihetsberövade som Polismyndigheten utför i dag. ”Vi tycker att det är helt rätt utifrån Polisens och Kriminalvårdens uppdrag”, säger Johan Mellbring, chef för Nationella transportenheten, Kriminalvården.

Kriminalvårdens personal transporterar en av Kriminalvårdens klienter.

I dag har riksdagen fattat beslut om förändringar i regelverket angående transporter av frihetsberövade. Beslutet innebär att Kriminalvården tar över huvudansvaret för de transporter av frihetsberövade som Polismyndigheten utför i dag, med undantag för anhållna personer. Syftet är att frigöra fler poliser för att arbeta med polisiära kärnuppgifter som brottsförebyggande och brottsutredande arbete.

"Individen står alltid i centrum"

Johan Mellbring

– Vi ser positivt på beslutet och tycker att det är helt rätt utifrån Polisens och Kriminalvårdens uppdrag. Vi kommer att ha ett nära samarbete med Polisen och övriga myndigheter för att vårt övertagande ska bli så bra som möjligt för de personer vi ska transportera. Individen står alltid i centrum, säger Johan Mellbring.

År 2016 genomförde Kriminalvården 48 000 inrikestransporter. En uppskattad siffra är att antalet transporter nu kommer att öka med cirka 9 000 per år. För att hantera det nya uppdraget behöver Kriminalvården rekrytera och utbilda upp till 100 personer.

Växer kraftigt

– Vi kommer växa kraftigt i antal transporter och personal, spritt över hela Sverige och alla orter där vi har verksamhet. Vi tittar även på nya etableringar på andra orter, säger Johan Mellbring.

Lagändringarna träder i kraft 1 april men förändringarna i praktiken kommer att ske successivt, då Kriminalvården inte kommer ha en fullt ut bemannad organisation klar innan dess. Överlämningen beräknas vara slutförd hösten 2018.

"Ett välkommet beslut"

– Det är ett välkommet beslut som har fattats idag eftersom det innebär polisens uppgifter renodlas. Nu arbetar vi tillsammans med Kriminalvården för att de ska kunna ta sitt ansvar snarast möjligt utan att riskera att berörda människor hamnar i kläm, säger Lena Byström, chef för utvecklingscentrum Öst, Polisen.

Erling Wicklund är projektledare för Kriminalvårdens arbete.

– Vi genomför redan transporter inom alla de områden som är aktuella, fast i mindre utsträckning. Vår transportpersonal har stor vana av att möta personer i utsatta situationer och personer med psykisk ohälsa. Vi strävar alltid efter att skaffa oss information om personens hälsa, särskilda behov och anledningen till resan, säger han.

Läs mer

Tidigare artiklar