Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Förtroendet för Kriminalvården växer

10 januari 2017

Förtroendet för Kriminalvården fortsätter att växa. Det står klart i Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning för 2016.

 

I den årliga Nationella trygghetsundersökningen svarar 44 procent av de tillfrågade att de har stort förtroende för Kriminalvården. Jämfört med 2015 är det en ökning med en procentenhet och det är fjärde året i rad som förtroendet växer bland allmänheten.

– Att förtroendet för Kriminalvården ökar är glädjande. Bakom siffrorna finns engagerade medarbetare och konkreta resultat. Vi har varit framgångsrika i vårt säkerhetsarbete och allt färre klienter återfaller i brott efter avtjänat straff, säger Nils Öberg, generaldirektör för Kriminalvården.

Förtroendet relativt stabilt

Resultatet för övriga myndigheter i rättsväsendet visar att förtroendet minskar något för polis, åklagare och domstolar. För rättsväsendet totalt sett har drygt sex av tio personer, 61 procent, stort förtroende, vilket är 3 procentenheter lägre jämfört med 2015. Det är en liknande nivå som under åren 2012–2014.

Kriminalvården hamnar lägre än de övriga myndigheterna, men jämfört med 2006 har andelen med stort förtroende för Kriminalvården ökat med sammanlagt 15 procentenheter.

– Vi har blivit bättre på att berätta om vår verksamhet. Samtidigt finns ett fortsatt behov av att öka kunskapen och förtroendet. Inte minst ska vi som expertmyndighet synas mer i den kriminalpolitiska samhällsdebatten, säger Nils Öberg.

Otryggheten har ökat

Otrygghet och oro för brott har ökat påtagligt jämfört med förra året, men det är för tidigt att säga om det är ett trendbrott eller en tillfällig avvikelse. Fler är otrygga när de vistas i sitt eget bostadsområde under kvällstid och fler oroar sig också för att utsättas för överfall eller misshandel.

Den finns en fortsatt tydlig skillnad mellan könen, där kvinnor upplever en större otrygghet än män. 

Om Nationella 
trygghetsundersökningen:

Andel av allmänheten i procent som uppgav stort förtroende för respektive myndighet 2016. (2015 års siffror inom parentes.)

Polisen                                          61      (65)

Domstolsväsendet                     52      (53)

Åklagarmyndigheten               50      (51)

Kriminalvården                          44      (43)

Nationella trygghetsundersökningen bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott och otrygghet samt erfarenheter av – och förtroende för – rättsväsendet.

Källa: Brå

Läs mer: