Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Tillfällig häkteslösning på Salberga utreds

30 januari 2017

Kriminalvården har fattat ett inriktningsbeslut om att utreda en tillfällig ersättning för det stängda häktet i Västerås vid anstalten Salberga.

Kriminalvården och Polisen har föreslagit att en tillfällig häkteslösning ska inrättas på anstalten Salberga.

Kriminalvården och Polisen har tillsammans i en gemensam arbetsgrupp utrett och lämnat förslag på en tillfällig häkteslösning med anledning av det stängda häktet i Västerås. Arbetsgruppen föreslog att en tillfällig lösning inrättas på anstalten Salberga.

Generaldirektör Nils Öberg har nu fattat beslutet att ge anstalts- och häktesavdelningen i uppdrag, att tillsammans med fastighetsavdelningen, utreda om det går att tillfälligt ersätta behovet av häkte i Västerås genom förändringar av befintlig häktesverksamhet Salberga. Det handlar primärt om att inrätta restriktionsplatser.

Den lösning vid Salberga som föreslås utredas vidare ska också kunna medge en permanent häktesverksamhet för klienter inom upptagningsområdet för Västmanlands tingsrätt. När det gäller en permanent lösning för klienter inom upptagningsområdet för Västmanlands tingsrätt kommer Kriminalvården att beakta vilka beslut Polismyndigheten fattar avseende ett nytt polishus i Västerås.