Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Utbytestjänstgöring på Justitiedepartementet

30 december 2016

Kriminalvårdsinspektören Anders Jansson blev glatt överraskad när han fick frågan om en tillfällig placering på Justitiedepartementets Kriminalpolitiska enhet (KRIM).

Med ett aktivt privatliv som småbarnsförälder övervägde han om han kunde tacka ja till det spännande och utmanande uppdraget 80 mil bort. Men med veckopendling som plan packade han i juni månad väskorna för 6 månader i Stockholm.

Vad gjorde du på Justitiedepartementet?

– Mina arbetsuppgifter kretsade kring styrningen av Kriminalvården. Jag var bland annat delaktig i att skriva regeringsuppdrag och följde processen kring framtagandet av regleringsbrevet för 2017.

– Andra uppdrag handlade om kriminalvårdspecifika frågor i ett internationellt perspektiv. Vid ett tillfälle deltog jag i ett rundabordssamtal i EU-kommissionen vilket var ett nytt perspektiv på kriminalvårdsfrågor för min del.

– Jag besvarade kriminalpolitiska frågor från organisationer och allmänhet, förberedde verksamhetsbesök i Kriminalvården för den politiska ledningen och omvärldsbevakade.

Har utbytet påverkat dig i din yrkesroll?

– Ja, självklart. Jag har tagit in flera nya perspektiv på Kriminalvården och vår roll i samhället. Jag har också fått en större förståelse för myndighetsstyrning och betydelsen av det, ibland ganska omständiga, arbete som ligger bakom vilka frågor som ska prioriteras i vår verksamhet. Jag har också fått nyttiga och viktiga insikter i det komplicerade arbetet med lagstiftningsprocessen och också fått upp ögonen för Sveriges roll i internationella sammanhang och utmaningen med att samordna EU-frågor även när det gäller kriminalvård.

Vilka tankar har du om framtiden?

– Jag har precis avslutat min tid i Stockholm och arbetar nu på regionkontoret Syd i Malmö med en kortare utredning gällande problematiken kring långa isoleringstider av häktade. Visst vill jag utvecklas ytterligare i Kriminalvården och har idéer om vad det skulle kunna vara. Först har jag dock firat jul och umgåtts lite extra med familjen som jag träffat alldeles för lite det senaste halvåret!

Fakta om Anders:

Anders började som sommarvikarierande kriminalvårdare på anstalten Kirseberg år 1998. Sedan dess har han arbetat i frivård som frivårdsinspektör och i anstalt som kriminalvårdare och sedan 2004 som kriminalvårdsinspektör. De senaste åren har han arbetat på anstalten Tygelsjö.  

Fakta om utbytestjänstgöring:

Utbytestjänstgöringen har inneburit att Kriminalvården haft en tjänsteman tillfälligt placerad på Justitiedepartementets Kriminalpolitiska enhet. Syftet med uppdraget var dels att tillföra Kriminalpolitiska enheten verksamhetsnära kompetens och dels för att få ökad förståelse för de kriminalpolitiska incitamenten och myndighetsstyrningen av Kriminalvården från departementet. Uppdraget sträckte sig över sex månader och avslutades den 1 december.