Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Frivårdsappen får tummen upp av användare

11 juli 2017

Under våren har 19 klienter provat frivårdsappen Utsikt. Vi har frågat en klient om hur hen upplevde att det var att använda den.

Det var totalt 19 klienter och elva frivårdsinspektörer på tre olika frivårdskontor som provade Utsikt under pilotperioden som varade i tio veckor mellan den 3 april och den 9 juni i år. Klienterna kan använda appen för att hantera olika svårigheter. Exempelvis finns det funktioner som heter Avslappningsövningen, Dagboken och Problemlösning.

Påminner om möten

Fyra av klienterna fick också prova på kalenderfunktionen.

– Kalendern är bra eftersom den påminner om möten, säger en klient.

Skulle du rekommendera den till andra klienter?

– Jo, det skulle jag kunna göra. Speciellt till de som har svårt att komma ihåg möten.

Det har emellertid varit en del tekniska problem med appen som upptäcktes i samband med piloten.

– Piloten hade en del tålamodskrävande tekniska problem, men både klienter och handläggare har tyckt att det har passat dem att använda appen och skulle rekommendera den till andra, och att designen har varit lätt att ta till sig, säger Anna Simonsson på Kriminalvården.

Klienten som har provar Utsikt instämmer.

– Den är väldigt användarvänlig. Jag tycker att Dagboksfunktionen är bra eftersom jag kan gå tillbaka och kolla hur jag mådde någon särskild dag och vad det var som gjorde att jag mådde bra eller dåligt, säger klienten.

Värdefull information

Appen är baserad på grundläggande KBT-priciper och klienten använder endast de funktioner som den har behov av. Klienten kan tillsammans med frivårdsinspektören hitta fram till de funktioner i appen som passar hen, som ett individuellt stöd. För vissa klienter kommer det handla om att enbart använda Kalendern för att förhoppningsvis öka mötesnärvaron, för andra klienter används också andra funktioner som mer har syfte att öka de återfallsförebyggande insatserna.

– Piloten gav även värdefull information om hur appen kan introduceras på frivårdskontoren, och vad man behöver tänka på vid den nationella implementeringen, säger Anna Simonsson. 

Läs mer: