Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

I dag är det Nelson Mandela Day

18 juli 2017

Idag, den 18 juli, uppmärksammas Nelson Mandela Day (NMD) runt om i världen.

År 2010 beslutade FN:s generalförsamling att Nelson Mandelas födelsedag, den 18 juli, skulle bli en dag att lyfta frågan om mänskliga rättigheter.

Syftet med att införa Nelson Mandela Day, som dagen kallas, var från början att den skulle ge kommande generationer utrymme att reflektera, inte bara över de handlingar som gjort Mandela till den ledare han var, utan även att se över vad de kan göra för att bidra till en bättre värld.

67 minuter

Traditionen satte sig att ägna 67 minuter åt att utföra någon form av välgörenhetsarbete. Varje minut ska symbolisera de år som Mandela ägnade åt sitt arbete för mänskliga rättigheter. År 2015 beslutade FN:s generalförsamling att dagen ska ses som en dag då kriminalvård kan lyftas fram och belysas särskilt.

Elisabeth Lager och Agneta Johnson från Kriminalvården var med när FN:s generalförsamling samlades för att revidera Nelson Mandela-reglerna.

Kriminalvårdens roll

Kriminalvården tar stöd av Nelson Mandela Rules (NMR) liksom andra internationella regelverk, vid grundutbildningen för anställda. De används emellertid främst som riktlinjer för Kriminalvårdens egna nationella styrdokument. För Kriminalvårdens personal som arbetar internationellt (via FN, EU och/eller bilaterala utvecklingssamarbeten) kan NMR närmast ses som ett av de viktigaste dokumenten att fördjupa sig i under utbildningen för att sedan arbeta med dagligen under utlandstjänstgöring.

– Reglerna är otroligt viktiga som en ledstjärna för kriminalvårdsorganisationer världen runt att sträva mot. Sedan kanske inte alla länder leva upp till alla reglerna. Det är inte realistiskt, särskilt inte i de postkonfliktområden många av våra kollegor arbetar i, säger Agneta Johnson, expert, internationella enheten, Kriminalvården.

Nattmangling

Tillsammans med Elisabeth Lager, chef på Kriminalvårdens rättsenhet, var Agneta Johnson på plats i Kapstaden år 2015 inför beslutet om de nya reglerna. Konferensen drog ut på tiden, och först klockan 03.00 på natten var alla som fanns kvar på plats överens om att reglerna skulle få namnet ”Nelson Mandela Rules” och att Nelson Mandela-dagen skulle utvidgas till att inte bara belysa mänskliga rättigheter, utan också kriminalvård.

– Det är en stor ära att ha fått vara med i denna process, säger Agneta Johnson.

 

Fakta Nelson Mandela

Nelson Mandela föddes 18 juli år 1918 och levde fram tills 5 december år 2013. Han var en sydafrikansk statsman och var president i landet mellan åren 1994 och 1999. Nelson Mandela hade juridikstudier i bakgrunden och var i början av sin karriär verksam som advokat i Johannesburg. År 1944 anslöt han sig till African National Congress (ANC), och arbetade mot apartheid under 1950-talet (Natinalencyklopedin). Nelson Mandela spenderade 27 år i sydafrikanskt fängelse för sina politiska aktiviteter. Den 11 februari 1990 frigavs han (Wikipedia).

 

Hur uppmärksammas Nelson Mandela-dagen?

Nelson Mandela-dagen uppmärksammas genom allt från klädinsamlingar till att donera tid på härbärgen eller hjälpa en medmänniska i vardagen. Nelson Mandela som satt fängslad i 27 år under apartheid regimen i Sydafrika har även blivit en inspiration till de nya fängelsereglerna, Standard Minimum Rules (SMR), som sedan revideringen kallas Nelson Mandela Rules (NMR). 

 

Vad är SMR/NMR?

The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners (SMR) antogs ursprungligen via FN:s generalförsamling efter “United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders” i Genève 1955, och godkändes av ECOSOC 1957. Regelverket fick med tiden stor internationell tyngd, reviderades 2015 och benämns efter det även som Nelson Mandela Rules. Kriminalvården var delaktig i den fyra år långa revideringsprocessen.

Vid revideringen (2015) beslutades också av generalförsamlingen att Nelson Mandela Day (NMD) skulle ses som en dag då kriminalvård kunde lyftas fram och belysas särskilt.