Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kändisarnas yogalärare på Hinseberg

1 augusti 2017

John Scott, som är en välkänd profil i yogavärlden och som har varit lärare till världskändisar som Madonna och Sting, höll i en yogaklass med klienterna i fredags.

John Scott besöker anstalten Hinseberg för andra gången.

Josefin Wikström var med i klassen.

Det är Josefin Wikström, som är en uppskattad yogalärare och flitigt anlitad av Kriminalvården, som för andra gången har bjudit in John Scott, sin egen yogalärare, till anstalten Hinseberg.

John Scott, som är en välkänd profil i yogavärlden och som har varit lärare till världskändiar som Madonna och Sting, ska hålla i en yogaklass med klienterna. Innan klassen säger han:

– Vi är alla lika – vi har bara olika resurser. När saker går fel på utsidan kan de bli fråntagna allt, säger han.

John Scott resonerar kring konceptet frihet. Han lyfter tanken att kroppen kan vara fri i någon mening när en människa lever på utsidan, men att en människa som är ofri i tanken i all väsentlig mening är en fånge.

– Tänk bara, de som arbetar här befinner sig fysiskt på en anstalt en ansenlig del av deras vakna tid. Visst är det en skillnad att de kan gå hem i slutet av dagen, men det tåls att tänka på, säger han.

Leende anstalter

Han säger att skandinaviska anstalter sticker ut.

– Jag har besökt norska anstalter också. De är, precis som här, fyllda av vänliga ansikten. Leende människor är vackra människor och miljön blir en helt annan än när vakter går runt med bistra miner, säger han.

Han vill att klienterna ska hitta en plats inom sig som är deras hem.

– Inom varje människa finns en plats, ett hem där hon är trygg.

Hur ska de intagna då hitta till den här platsen som John Scott talar om?

– Vi går rakt in i den fysiska aktiviteten. Vi är jämlikar när vi deltar i den fysiska aktiviten. När vi ser varandra, möter varandra och delar den här upplevelsen med varandra upplever vi trygghet. Det som drar klienterna tillbaka är viljan att bli sedd för den hon verkligen är. Människor som hamnar här har blivit tvingande genom betingning till att framstå som något de inte är. När vi hittar den stilla punkten, där vi är våra sanna själva, så får vi ro i sinnet, säger han.

 

Nycklarna till människans inre

Handståendet förkroppsligar progression och balans.

Det är ett 20-tal klienter på yogaklassen med John Scott. Han börjar i en sittande ställning på scenen.

– När jag kom hit, och gick genom säkerheten såg jag logotypen för er verksamhet här. Det är två nycklar i den, och det fick mig att tänka att de nycklarna kan symbolisera nycklarna inom er.

Han talar om att andningen är essentiell för att balansera sinnet. När andningen är jämn och djup så tillåts sinnet att balanseras. Han går över till stående positioner och Josefin Wikström ropar:

– John, snälla kan du visa ett handstående?

Han visar ett handstående och någon av deltagarna utbrister:

– Tänk att han är typ 60, det finns hopp!

Vara progressiv, inte defensiv

John pratar om höftböjaren och hur vi kan stressa ner med hjälp av bli medvetna om höftböjarens funktion.

–  Höftböjaren är en viktig muskel. Den har i alla tider hjälpt oss att fly vid fara. Vi spänner den när vi springer. Vi drar samman den när vi lägger oss i fosterställning för att skydda oss.

Han kryper ihop i fosterställning. Sedan sätter han sig upp, tittar på oss och säger med eftertryck.

– Använd er höftböjare, inte för att vara defensiva, utan för att göra någonting progressivt.

Han visar ett kontrollerat handstående som blir en symbol för progression, mod och balans som får de flesta att känna sig ödmjuka, och säger:

– Hela den rörelsen är beroende av en stark höftböjare. 

Läs mer: