Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

På plats i Almedalen

4 juli 2017

Politikertal, partidebatter och medier dominerar Almedalsveckan. Kriminalvården deltar i kriminalpolitiska samtal ihop med civilsamhället, rättsväsendet och andra berörda.

Linda Romanus från generaldirektörens stab samtalar med säkerhetsdirektör Kenneth Holm utanför seminarielokalen.

Linda Romanus ansvarar för myndighetens medverkan. Hon säger att det är viktigt stt sprida kunskap Kriminalvårdens verksamhet till beslutsfattare, samverkanspartners och allmänheten. 

– Viktiga uppgifter för oss är att nyansera bilden av våra klienter, beskriva vad som minskar återfallen i brott och identifiera andra viktiga frågor som har inverkan på vårt uppdrag.

Rättsväsendets dag

Under tisdagen deltar Kriminalvården på Rättsväsendets dag, tillsammans med fem andra myndigheter i rättskedjan. Bland annat deltog generaldirektör Nils Öberg i en paneldiskussion kring rättsväsendets arbete i särskilt utsatta områden.

– På våra anstalter ser vi fler väldigt unga personer från de här bostadsområdena. Vi ser lite nya beteenden och egenskaper. De har ett stort våldskapital, och en upplevd kränkning kan rendera i dödligt våld. Vi märker väldigt tydligt ett myndighetsförakt. De utmanar både formella och informella regler inom anstalterna, sa Nils Öberg.

Han fick också frågan om hur Kriminalvården kan jobba med dessa klienter.

– Vår personal, som träffar intagna väldigt mycket, varnar för att demonisera dessa personer. I grupp beter de sig så som vi beskriver nu, men får man till ett samtal beter de sig ungefär som vilka klienter som helst. Det är vårt hopp, vår väg framåt. 

Mycket folk i Visby under Almedalsveckan.

Samtal med kunnig personal

På onsdagen har Kriminalvården två egna seminarier. Ett som handlar om unga gängkriminella och ett om Kriminalvårdens arbete för att skydda brottsoffer. Utanför seminariesalen finns Kriminalvårdens mötesplats.

Vad händer där?

– Vi kommer att ha en monter utanför våra egna seminarier under onsdagen. Det blir en möjlighet att diskutera viktiga frågor med kunnig kriminalvårdspersonal och kanske få med sig något som är tillverkat i en anstalt som en del av det återfallsförebyggande arbetet, säger Linda Romanus. 

Läs mer: