Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Dags för nya möten i Almedalen

7 juni 2017

Årets Almedalsseminarier handlar om unga kriminella och om brottsofferperspektivet.

Kriminalvården har varit med under Almedalsveckan i Visby ett tiotal år. Linda Romanus i generaldirektörens stab ansvarar för myndighetens medverkan:

– Vi deltar i Almedalen för att sprida kunskap om vår verksamhet. Kunskapen om Kriminalvården är låg i samhället, även hos beslutsfattare, samverkanspartners och andra berörda. Vi tycker att en viktig uppgift för en expertmyndighet som vår är att delta i den kriminalpolitiska debatten och nyansera bilden av våra klienter, beskriva vad som ger resultat för att minska återfall i brott, och andra viktiga frågor som har direkt inverkan på vårt uppdrag.

Fjärde och femte juli

Kriminalvården är på plats i Visby fjärde och femte juli. Första dagen är det seminarier tillsammans med övriga organisationer i rättsväsendet. De handlar bland annat om våldsbejakande extremism och om utsatta bostadsområden. Andra dagen har Kriminalvården egna seminarier. Det första handlar om unga kriminella och det andra om brottsoffer.

– Just nu finns ett fokus från rättsväsendets och samhällets sida att tillsammans rikta insatser för att hjälpa unga i utsatta områden att inte hamna i kriminalitet och missbruk. Vi har stor erfarenhet av den gruppen, när det gått så långt att de döms till kriminalvård. I flera sammanhang har vi därför beskrivit den problematik vi ser och hur vi utifrån Kriminalvårdens perspektiv arbetar för att minska återfall och skapa förutsättningar för förändring. Här har vi inte minst inom frivården stor kunskap och erfarenhet som vi kommer att lyfta i Almedalen.

– Vi vill även ta upp brottsofferperspektivet, och då framför allt brottsofferslussarna, som vi tror är en okänd del av det arbete vi gör. Vi tror att det även ger oss en chans att berätta om den svåra balans vi jobbar med varje dag, i avvägningen mellan omvårdnad och säkerhet, säger Linda Romanus.

Uniformen väcker nyfikenhet

Förra året deltog kriminalvårdspersonal från Visby och det ska de göra även i år.

– Jag tycker att det är viktigt att vi från lokal nivå får vara med och representera Kriminalvården under Almedalsveckan. Vi är landets minsta verksamhetsställe och det är viktigt att min personal får möjlighet att medverka vid ett så stort och uppmärksammat arrangemang som Almedalen är, säger Marita Olsson, som är kriminalvårdschef i Visby. Hon fortsätter:

– Tre stycken ur min personal finns med vid montern innan våra egna seminarier, de pratar kriminalvård och svarar på allmänhetens frågor. Uniformerna drar blickarna till sig och väcker nyfikenhet. Förra året kom många frågor om vad som krävs för att arbeta i kriminalvård. Jag upplever att personalen känner en stolthet i att representera Kriminalvården.

Fint betyg för Kriminalvården

Linda Romanus på gd-staben var nöjd med fjolårets arrangemang:

– Förra året blev ett otroligt bra almedalsår för Kriminalvården, så det ska vi försöka göra om, men givetvis vill vi försöka göra det ännu lite bättre. Bland annat blev det så bra för att vi arbetade tätt ihop med medarbetare från olika håll, som verksamhetsstället i Visby, huvudkontoret och andra delar. Förutom de seminarier vi hade, skapade vi en mötesplats där vi träffade folk och berättade om vår verksamhet och vårt uppdrag. Där fanns alla verksamhetsgrenar representerade, med kriminalvårdare, frivårdsinspektörer, NTE, Krimprod, forskare och chefer. Även våra klienter fanns representerade i de frivilligorganisationer vi arbetar med. Det var både roligt och viktigt. Jag pratade med flera efter våra seminarier som sa att de fick så positivt intryck att de vill jobba i Kriminalvården. Det tycker jag är ett fint betyg.

Läs mer: