Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Forskar om vad som triggar mäns våld

20 juni 2017

Forskare på Kriminalvården vill veta vilka faktorer, i tiden just innan brottet, som utlöser våld mot kvinnor.

Mats Forsman

 

Mats Forsman som är forskningsledare vid Kriminalvården arbetar just nu med en studie om vad som triggar våld mot kvinnor. På tisdag ska han presentera de preliminära resultaten på konferensen ”The Stockholm criminology symposium”. Projektet där studien ingår heter ”Kausala riskfaktorer för mäns våld mot kvinnor: mot förbättrad praktisk verksamhet” syftar till att identifiera vilka riskfaktorer som triggar mäns våld mot kvinnor.

– Det som är unikt med den här studien är att vi tittar på riskfaktorer som tidsmässigt förekommer i väldigt nära anslutning till själva brottstillfället, till skillnad från historiska eller statiska riskfaktorer som ålder, tidigare brottslighet och barndomstrauma, säger han.

Vidare är syftet att generera ny kunskap som kan förbättra preventiva och behandlande insatser för män som har utsatt kvinnor för våld.

 Tidigare forskningsöversikter visar att  de återfallsförebyggande effekterna av partnervåldsbehandling är måttliga, berättar han.

Videointervjuer med 325 klienter

Studien bygger på data från 325 intervjuer som genomfördes via videosamtal med klienter i svenska fängelser eller i den svenska frivården, som är dömda för partnervåld eller sexuellt våld. De preliminära resultaten visar att cirka 73 procent av de tillfrågade har upplevt individ- eller relationsrelaterade triggers, så som svartsjuka eller partnerns hot om separation, dygnet innan brotten skedde. Av dessa uppgav 84 procent att individ- eller relationsrelaterade triggers skedde en timme innan brottet ägde rum. Drygt 50 procent hade använt alkohol dygnet innan, varav 60 procent en timma före brottet. Drygt 20 procent hade använt olagliga droger dygnet innan, varav 40 procent timman före brottet.

Mats Forsman poängterar att analysarbetet är pågående och att det i dagsläget är för tidigt att säga något om vilka riskfaktorer som har en utlösande eller triggande effekt.

 Det vi behöver göra härnäst är att jämföra förekomsten av riskfaktorerna som sker precis innan brottstillfället med hur vanligt förekommande samma riskfaktorer är hos klienterna till vardags. Vi hoppas kunna presentera mer genomarbetade analyser under hösten.