Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Beslut om häkteslösning på anstalten Salberga

20 juni 2017

Generaldirektören fattade den 12 juni beslut om att en ersättning för det tillfälligt stängda häktet i Västerås ska ske på VO Salberga.

Inriktningen är ett kombinerat gemensamhets- och restriktionshäkte på anstalten Salberga.

Hanna Jarl, anstalts- och häktesdirektör

 

– Inriktningen är att vi åtminstone tillfälligt ska inrätta ett gemensamhets- och restriktionshäkte på anstalten Salberga. Efter samrådan med övriga rättskedjan kommer vi ta ställning till om det är en långsiktig permanent lösning, säger Hanna Jarl, anstalts- och häktesdirektör.

I början av året fattade generaldirektör Nils Öberg beslutet att ge anstalts- och häktesavdelningen i uppdrag att, tillsammans med fastighetsavdelningen, driva fortsatt utredning gällande att inrätta ett permanent ersättningshäkte för häktet Västerås på anstalten Salberga. Bakgrunden till uppdraget var häktet Västerås tillfälliga stängning i slutet av 2015 på grund av undermåliga lokaler och teknik samt brister i relation till kravet om skäligt brandskydd. Uppdraget har bedrivits av anstalts- och häktesavdelningen med en bred representation från VO Salberga, region Mitt och andra avdelningar på huvudkontoret.

”En angelägen fråga”

– Vi ser fram emot en lösning på frågan om häktet Västerås. Att arbeta fram en lösning har länge varit en angelägen fråga, inte bara för Kriminalvården utan även för övriga aktörer i rättskedjan, säger Hanna Jarl.

– Fördelen är att vi kommer till lokaler som bättre kan möta behoven på ett ändamålsenligt sätt och de häktade får möjlighet att tillgodogöra sig delar av anstaltens övriga verksamhet. Samtidigt får häkteslokalerna efter ombyggnation en hög nivå av flexibilitet.

Utökat verksamhetsuppdrag

Heini Lindell, anstalts- och häkteschef på VO Salberga, ser väldigt positivt på beslutet.

– Det innebär ett utökat verksamhetsuppdrag och det ser vi fram emot att ta oss an. Den lösning som nu har arbetats fram med stöd av nationella avdelningar ger oss möjlighet att erbjuda de häktade en hög nivå av isoleringsbrytande aktiviteter och ett bra verksamhetsinnehåll under bra säkerhetsmässiga förutsättningar, säger Heini Lindell.

I dag bedrivs gemensamhetshäkte samt anstalt för män i säkerhetsklass 1 på VO Salberga. Utredningen föreslår att häktet ska ha 30 restriktionsplatser och 27 gemensamhetsplatser. Nästa steg blir nu att anstalts- och häktesavdelningen tar fram projektdirektiv för överlämnande till fastighetsavdelningen.

Läs mer: