Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården i samarbete om hepatit C

13 juni 2017

Samarbetet, som bygger på en digital plattform och videoteknik, möjliggör för patienter att få snabb behandling och direkt möta läkare.

 

Karolinska Universitetssjukhuset har i ett unikt samarbete med Kriminalvården tagit ännu ett steg mot digitalisering av vården. I ett första skede så erbjuds detta för patienter med diagnosen hepatit C. Projektet omfattar alla anstalter i Stockholmsområdet.

 

Projektet bygger på videoteknik där vård och specialister blir tillgängliga för Kriminalvården på ett sätt som aldrig gjorts tidigare, det vill säga direkt efter möte med sjuksköterska får patienten genom ett videobesök möta läkare.

Jämlik vård

– Vi vill möta patienten och erbjuda en jämlik vård för alla patienter. Det här är ett nytt sätt att arbeta med innovation och vi vill här skapa en plattform för dialog mellan vården och industrin, säger Fredrik Öhrn, verksamhetsutvecklare Innovation, Karolinska Universitetssjukhuset.

– Vi vill kunna erbjuda patienter vård på ett sätt som bäst passar dem och deras situation. Hittills är det väl emottaget och i förlängningen så ser vi stora vinster i form av snabbare vård och även kostnadsbesparingar säger Lars Håkan Nilsson, medicinsk rådgivare, Kriminalvården.

Läkemedelsföretag samarbetar

Ett samarbete har skapats där alla läkemedelsföretag som tillverkar medicin för hepatit C deltar och får möjlighet att interagera och komma med förslag på nya arbetssätt och ny teknik.

Teamet består av två sjuksköterskor och en deltidsadministratör och bedriver öppenvård från måndag till fredag. Avtalet med Kriminalvården slöts vid årsskiftet. Det större hepatit C-projektet löper över två år och startade våren 2016.

Fakta: Hepatit C

Kronisk hepatit orsakad av hepatit C-viruset (HCV) är ett hälsoproblem med 45 000 smittade i Sverige. HCV-infektion kan leda till leverskador (cirros) med ökade risker för levercancer och leversvikt. Leverskador på grund av HCV har gradvis ökat de senaste åren och komplikationer av HCV-infektion är nu en av de vanligaste orsakerna till levertransplantationer i Sverige.

För att utveckla vården för patienter med hepatit C har ett parallellt spår lagts till den ordinarie verksamheten, med ett uttalat uppdrag att med hjälp av ny teknik förbättra för patienter. Projektet har utformats gemensamt av läkare på Karolinska, patientrepresentanter och de läkemedelsbolag som har produkter för behandling av hepatit C. Sjuksköterskorna har genom samarbetet erbjudit bl.a. nya snabbare kontaktvägar för patienter, elektroniska formulär för iPad för patienter att fylla i och utarbetat rutiner för ökad användning av video för patientmöten.