Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården på centralen

28 juni 2017

Hela första veckan i september kommer Kriminalvården att visa upp sig på Stockholms central.

Under vecka 36 kommer Kriminalvårdens utställning att finnas på Stockholms centralstation.

Syftet är att öka intresset för att jobba med kriminalvård genom att visa och berätta om vår verksamhet. Det är framför allt kriminalvårdare som ska rekryteras.

Martin Klaar är enhetschef på Kompetensförsörjningsenheten. Han tycker att utställningen är en bra möjlighet att nå människor som kan passa för jobbet som kriminalvårdare, men påpekar att myndigheten har en mängd andra yrkeskategorier också,

–  Det är bra ur två perspektiv: dels så vill vi rekrytera fler medarbetare och dels så vill vi visa oss som myndighet. Vi har ett stort antal olika kompetenser inom myndigheten; vi har frivård, IT och forskning för att nämna några olika yrkeskategorier. Stockholm central är en bra plats att synas på eftersom vi når ut till både stockholmare och människor från andra orter, säger Martin Klaar.

Under veckan kommer det att vara medarbetare från olika verksamhetsställen och yrkesgrupper som berättar om sina jobb och vilka förmågor som är viktiga för att klara jobbet. Kriminalvården kommer också att visa upp ett bostadsrum, berätta om barnsajten Insidan och ha en transportbil på plats som besökarna får gå in i.