Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Nils Öberg ska leda Europris

20 juni 2017

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg är ny ordförande i styrelsen för samarbetsorganisationen Europris.

Nils Öberg, generaldirektör, Kriminalvården.

– Det är ett viktigt uppdrag som ger mig och svensk kriminalvård möjlighet att bidra till utvecklingen av en human kriminalvård i Europa, säger Nils Öberg.

Initiativet till European Organisation of Prison and Correctional Services, Europris, togs under det svenska EU-ordförandeskapet 2009 och organisationen etablerades ett par år senare. Målet är att skapa möten och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan de europeiska ländernas olika kriminalvårdsmyndigheter.

– Europris ska säkerställa att de humanistiska principer som gäller i EU också genomsyrar ländernas kriminalvård, säger Nils Öberg som valdes till ny styrelseordförande i dag, på det pågående Europrismötet i Oslo.

Hur kommer det att märkas att Sverige nu får en ledande roll?

– Uppdraget innebär främst att vidareutveckla det goda arbete som redan har påbörjats. Men på de områden där Sverige ligger långt fram, som i utvecklingen av frivården, säkerhetsarbetet, jämställdhets- och barnrättsfrågor, kan vi givetvis bidra lite extra, säger Nils Öberg.

Nils har också blivit invald i Riksgäldskontorets styrelse vid torsdagens regeringssammanträde.

Fakta om Europris

Europris är en medlemsorganisation för nationella kriminalvårdsorgan i Europa. Ett trettiotal länder ingår, däribland Sverige. Arbetet syftar till att främja mänskliga rättigheter och förbättra intagnas livsvillkor genom samarbete och praktiskt erfarenhetsutbyte. Europris fungerar också som expertorgan i europeiska kriminalvårdsfrågor.