Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Nils Öberg ska leda Europris

20 juni 2017

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg är ny ordförande i styrelsen för samarbetsorganisationen Europris.

Nils Öberg, generaldirektör, Kriminalvården.

– Det är ett viktigt uppdrag som ger mig och svensk kriminalvård möjlighet att bidra till utvecklingen av en human kriminalvård i Europa, säger Nils Öberg.

Initiativet till European Organisation of Prison and Correctional Services, Europris, togs under det svenska EU-ordförandeskapet 2009 och organisationen etablerades ett par år senare. Målet är att skapa möten och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan de europeiska ländernas olika kriminalvårdsmyndigheter.

– Europris ska säkerställa att de humanistiska principer som gäller i EU också genomsyrar ländernas kriminalvård, säger Nils Öberg som valdes till ny styrelseordförande i dag, på det pågående Europrismötet i Oslo.

Hur kommer det att märkas att Sverige nu får en ledande roll?

– Uppdraget innebär främst att vidareutveckla det goda arbete som redan har påbörjats. Men på de områden där Sverige ligger långt fram, som i utvecklingen av frivården, säkerhetsarbetet, jämställdhets- och barnrättsfrågor, kan vi givetvis bidra lite extra, säger Nils Öberg.

Nils har också blivit invald i Riksgäldskontorets styrelse vid torsdagens regeringssammanträde.

Fakta om Europris

Europris är en medlemsorganisation för nationella kriminalvårdsorgan i Europa. Ett trettiotal länder ingår, däribland Sverige. Arbetet syftar till att främja mänskliga rättigheter och förbättra intagnas livsvillkor genom samarbete och praktiskt erfarenhetsutbyte. Europris fungerar också som expertorgan i europeiska kriminalvårdsfrågor.