Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Ny kunskap om hedersvåld

19 juni 2017

Utbildningsnivå verkar inte vara någon riskfaktor för att utöva hedersvåld, däremot hade många förövare haft kontakt med psykiatrin och lagförts för brott tidigare. Det visar resultat från en pågående studie som genomförs av Kriminalvården och presenteras på Stockholm Criminology Symposium.

Studien är än så länge pågående men forskarna har kommit så långt i sammanställningen av data att de kan se tydliga mönster.

Psykiatrikontakt vanligt

Heder finns inte med i brottsrubriceringar men genom ett flertal kriterier kunde forskarna, utifrån  drygt 6 000 våldsdömda, identifiera en grupp vars brott var hedersrelaterade. Gruppen jämfördes sedan med ett jämlikt urval ur normalbefolkningen och med andra grupper av våldbrottsdömda; våld mot barn, våld mot partner och övriga våldsbrottsdömda.

Jenny Yourstone

– Det vi kan se så här långt i studien är att personerna i hedersvåldsgruppen i större utsträckning än normalpopulationen hade haft kontakt med psykiatrin. Det gällde såväl öppen- som slutenpsykiatri,  säger Jenny Yourstone, forskningsledare på Kriminalvården.

Det männen oftast hade fått vård för var stressrelaterade besvär. De hade många gånger lagförts för brott tidigare, i större utsträckning än den matchade gruppen i normalbefolkningen men i lägre utsträckning än de mest belastade i övriga våldsbrottsgruppen. Våldsbrott var det vanligaste huvudbrottet.

Utbildning inte avgörande

För hedersvåldsgruppen verkade inte heller utbildningsnivå spela någon större roll. Såväl högutbildade som lågutbildade fanns bland de knappt 100 deltagarna.

Andra resultat som överraskade forskarna var att gruppen visade sig ha mer gemensamt med våldsbrottsdömda som utövat våld mot barn än med dem som utövat våld mot partner. Medelåldern var också högre än förväntat , 41 år.

–Många insatser inriktar sig på att fånga upp riskgrupper tidigt men kanske behövs det även insatser för en äldre grupp, säger Jenny Yourstone.

– Syftet med studien är att öka kunskapen om förövarna så att vi kan se om det är något särskilt vi kan erbjuda den här gruppen i Kriminalvården. Resultaten är även av betydelse för det förebyggande arbetet i samhället i stort, säger Jenny Yourstone.

Medverkar vid kriminologisymposium

Delresultaten presenteras av Jenny Yourstone vid Stockholm Criminology Symposium den 19 juni.
Studien beräknas vara klar i början av 2018.

Vid sessionen på symposiet föreläser även Aisha Gill, kriminologiprofessor vid University of Roehampton, och en ofta anlitad expert och kommentator i Storbritannien när det gäller hedersvåld. Bland annat anlitas hon av Scotland Yard och som vetenskaplig kommentator av BBC. Juno Blom, regeringens samordnare mot hedersförtryck medverkar också och kommer att tala om deras arbete med nationella stödtelefonen för hedersrelaterat våld och förtryck.