Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Vägval och drivkrafter i ny bok

16 juni 2017

Intresset var stort när det i fredags hölls bokpremiär för kriminalvårdsantologin Vägen hit, i det gamla fängelset Långholmen i Stockholm.

På fredagen var det bokpremiär för Vägen hit. Bokens redaktör Gustav Tallving och generaldirektör Nils Öberg var bland andra på plats för att presentera antologin.

Antologin med titeln Vägen hit innehåller 13 kapitel som vart och ett behandlar modern kriminalvårdshistoria ur olika perspektiv. Lasse Krantz är en av författarna och skriver om Kriminalvårdens humanisering:

- Humanisering är ett viktigt men svårgripbart område. Jag har försökt göra utvecklingen begriplig med hjälp av exempel. Svensk kriminalvård har blivit mer human. Men samtidigt kan humanisering ibland ha negativa konsekvenser, något jag också tar upp i min text.

I boken beskrivs utvecklingen från 1960-talet fram till idag. En historieskrivning som tidigare saknats tycker generaldirektör Nils Öberg:

- Jag har sett ett behov av att berätta historien om svensk kriminalvård. Många av mina utländska kollegor undrar hur vi lyckats så bra i Sverige. Men jag ser också ett stort värde i att vi själva som myndighet vet var vi kommer ifrån och vad vi bygger vidare på.