Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Färre återfaller i brott efter avtjänat straff

29 maj 2017

Den nedåtgående trenden för återfall i brott håller i sig. Det visar Kriminalvårdens statistikrapport KOS, som släpps i dag. Rapporten visar även att av nyintagna i fängelse 2016 hade många korta strafftider, en dryg femtedel hade fängelsestraff på en månad eller mindre.

Antal nyintagna i anstalt 2016 efter strafftid.

Sedan 1999 har andelen kriminalvårdsklienter som återfaller i brott som ger ny kriminalvårdspåföljd minskat med tretton procentenheter. 31 procent av de som avtjänat fängelsepåföljd eller påbörjat frivårdspåföljd 2011 återföll inom tre år.  Av dem som lämnade anstalt eller påbörjade en frivårdspåföljd under 2013 återföll 29 procent inom tre år.

–Att återfallen sjunkit under senare år är glädjande. Det är inte bara Kriminalvårdens förtjänst, men jag är övertygad om att vårt evidensbaserade arbetssätt har bidragit, säger Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg.

Förstagångsförbrytare återföll minst

Återfallen är lägre bland klienter som har färre tidigare kriminalvårdspåföljder jämfört med dem som har fler. Allra minst återföll de som lämnade anstalt eller påbörjade en frivårdvårdspåföljd för första gången.

Få återfall bland sexualbrottsdömda

Sett till brott är återfallen i brott som ledde till ny kriminalvårdspåföljd lägst bland dem som är dömda för sexualbrott och rattfylleri som huvudbrott. Endast tre procent återföll i sexualbrott och dömdes till ny kriminalvårdspåföljd inom tre år.

Ytterligare nio procent återföll i andra brott. För rattfylleri var siffrorna fem respektive sju procent. Även för dem som dömdes för våldsbrott som huvudbrott var andelen återfall låg – endast sju procent återföll i nya våldsbrott, tolv procent återföll i andra brott.

Återfallen var högst bland dem som begått trafikbrott, tillgreppsbrott, rån och narkotikabrott/smuggling.  De som återföll i rån hade dock en lägre andel återfall i samma huvudbrott än övriga tre, endast sju procent, återföll i rån.

Många döms till korta fängelsestraff

I KOS redovisas även strafflängder för dem som skrevs in i anstalt. Drygt tre av fyra nyintagna som skrevs in 2016 hade en strafftid på ett år eller mindre. Var femte hade ett fängelsestraff på endast en månad eller mindre.

–När strafftiden förkortas till några få veckor upplevs inte lagens strängaste straff längre som särskilt ingripande av den som döms. Trovärdigheten i straffet riskerar att undergrävas, säger Nils Öberg.

Fängelsestraff så korta som en eller några månader gör det också svårt för den dömde att hinna påbörja och än mindre fullfölja Kriminalvårdens insatser.

–En frivårdspåföljd är inte sällan bättre ur ett återfallsförebyggande perspektiv än ett kort fängelsestraff, säger Nils Öberg.

Mer från KOS 2016

  • Nyintagna i anstalt och klienter i frivården har minskat under en längre tid men minskningen avtog 2016 för nyintagna i anstalt och klienter som fick fotboja.
  • Inflödet av unga under 21 år har minskat i både anstalt och frivård mellan 2008 och 2016.
  • Antalet nyintagna kvinnor i anstalt ökade något 2016.
  • Inflödet av klienter dömda för våldsbrott har minskat både i anstalt och frivård mellan 2008 och 2016.

Fakta/KOS

KOS, Kriminalvård och statistik, är Kriminalvårdens årliga statistikrapport
Den ska ge en övergripande och aktuell bild av Kriminalvårdens verksamheter och klienter.  Siffrorna är hämtade från föregående år men KOS ger också en bild av utvecklingen över tid.