Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Hemma efter uppdrag i Kenya

29 maj 2017

Två erfarna kriminalvårdschefer for till Kenya för att stärka landets frivård och fängelser. Nu har den ena kommit hem igen. Petra Tullgren berättar om tiden som rådgivare i Nairobi.

Teamet besöker frivårdsinspektörer i Othaya. Där bedrivs olika projekt för att överföra odlingskunskaper till klienterna. Foton: Stefan Eriksson/Petra Tullgren

Sedan en tid är Petra Tullgren tillbaka som chef på Frivården Malmö, efter att ha arbetat i ett och ett halvt år i Kenyas huvudstad. Hon gläds åt att inte längre behöva tillbringa morgnarna i oändliga bilköer för att ta sig till arbetet; åt att kunna andas frisk luft, röra sig fritt och få umgås med nära och kära.

–Jag känner mig glad som ett barn när jag sätter mig på cykeln hemma i Skanör, säger Petra Tullgren.

En vanlig dag i Nairobi.

I Nairobi bodde hon och sonen i ett hus med rigorös säkerhet på grund av rån- och kidnappningsrisken.  Att cykla till jobbet hade varit förenat med livsfara, även med tanke på de dåliga vägarna. Periodvis tyckte Petra att det var jättejobbigt med alla avgaser, bilköer och att hela tiden tänka på sin säkerhet, men hon vande sig. 

Djurliv och dykning

Nairobis elefantbarnhem tar hand om skadade ungar.

 

Varje gång familj och vänner kom på besök passade de på att göra fantastiska utflykter till djurrika nationalparker och den dykvänliga Indiska Oceanen. Men när det väl var dags att återvända hem till Sverige kändes det rätt.

– Det var helt enkelt lagom med den här tiden. Uppdraget var periodvis ganska svårt – men också så otroligt spännande, konstaterar Petra.

Petra Tullgren och Stefan Eriksson, kriminalvårdschef på Hällbyanstalten, hade fått i uppgift att som rådgivare dra igång ett långtidssprojekt i Kriminalvårdens regi i Kenya. Petra med sin bakgrund skulle framför allt inrikta sig på frivård och Stefan på anstalt, två verksamheter som ännu är separat organiserade i Kenya. De fick var sitt arbetsrum på respektive huvudkontor, med en unik möjlighet att arbeta nära både beslutsfattare och verksamhet.

Samspelt duo

Tillsammans med tre kenyaner bildade de snart ”The Incredible Program Management Team”.

– Vi såg till att lägga mycket tid på att bygga upp ett gott samarbete och tillit, vilket jag måste säga att vi lyckades med. Kenyanerna var skeptiska i början, men allteftersom fick vi mer och mer förtroende, berättar Petra.

Duon Stefan Eriksson och Petra Tullgren på en kurs i FN:s regi (fast de inte var på FN-uppdrag).

En framgångsfaktor var att hon och Stefan blev så samspelta. De kände inte alls varandra innan, men hade liknande bakgrund med 25 års kriminalvårdserfarenhet var.

– Vi är två gamla rävar till kriminalvårdschefer och båda är stabila och lösningsinriktade. Vi hade samma intresse av att detta skulle bli bra, samtidigt som ingen av oss kände att vi hade så mycket att bevisa. Bägge hade dessutom erfarenhet av att arbeta med utvecklingsarbete hemma i Sverige.

Duon stärktes ytterligare av alla praktikaliteter de måste klara av tillsammans, som att ordna bostad, möbler, förlänga arbetstillstånd med mera. En tids- och tålamodskrävande sysselsättning, kan Petra intyga.

Reste runt i landet

Jobbuppdraget var komplext och helt beroende av hur kenyanerna tog emot det. Ortsborna skulle stå för idéer och genomförande, medan Petra och Stefan fokuserade på att ha

Ett av många besök på anstalter och frivårdskontor.

en rådgivande och stöttande roll. De höll sig strikt till projektplanen, som sa att de först skulle kartlägga de bägge verksamheternas behov för att sedan dra igång utbildningsinsatser.

Ett långsiktigt mål med projektet är att stärka frivårdens arbete, vilket förutom att vara uppenbart positivt i sig, även skulle avlasta landets överfulla fängelser.

Det första halvåret reste teamet runt till ett stort antal frivårdskontor och anstalter i landet.

– Vi pratade och pratade med folk för att bilda oss en uppfattning om var de stod och vad de ville utveckla – samtidigt som vi drack mängder av kenyanskt te, berättar Petra.

De frivårdsinspektörer de mötte var överlag välutbildade, kloka, engagerade och initiativrika. Däremot jobbade frivårdskontoren på väldigt skilda sätt, mycket på grund av olika lokala förutsättningar.

Omfattande undervisning

När kartläggningen var klar och de kunde starta upp utbildningar förra våren, fick de hjälp från experter hemifrån. Medan Stefan och Petra höll i ledarskapsutbildningarna, undervisade andra svenskar i bland annat nämnda risk- och behovsbedömningar, verkställighetsplanering, motiverande samtal, ungdomsproblematik och ICT-management (hur man kan tänka när man organiserar sin IT-verksamhet).

The Incredible Program Management Team.

Mottagandet var positivt. Ju längre bort från huvudkontoret och huvudstaden deltagarna kom ifrån, desto mer entusistiska var de, berättar Petra. Utbildning är inte vanligt förekommande för personalen utanför Nairobi.

– Många hade aldrig fått någon form av vidareutbildning och var oerhört tacksamma över att få lära sig något nytt.

Hur gick det att nå fram till ledningen i  departementen?

 Vi var noga med att den inhemska personalen om möjligt själva skulle förklara hur de använder sin nya kunskaper i vardagen. ’Efter att jag lärt mig risk- och behovsbedömning och motiverande samtal har mina utredningar blivit bättre’, betyder mer när den egna personalen säger det, konstaterar Petra.

Känner du att ni påverkade i den grad ni hoppats på?

– Det är för tidigt att utvärdera om vi påverkat kriminalvården på längre sikt. Men jag vill nog tro att vårt arbete fått återverkningar på såväl individ- som organisatorisk nivå.

Hämtar hem sonen

Projektet ska pågå i minst tre år, men evenuellt blir det förlängt eftersom det är tänkt som ett långtidsprojekt. Utgången av Kriminalvårdens arbete påverkas också av vilken väg utvecklingen av Kenya som samhälle i övrigt tar.  

Tillbaka som chef för Frivården Malmö.

Nere i Kenya har Petra Tullgren nu ersatts av en kollega. Stefan Eriksson och hans familj är fortfarande kvar och har dessutom fått Petra Tullgrens son som inneboende. Han valde att stanna kvar fram till början av juni, för att avsluta nionde klass på Svenska skolan.

– Då åker jag ner till Nairobi igen för att hämta honom och träffa några av de goda vänner jag fick där nere. Jag hoppas även få möjlighet att åka ner och hålla i någon utbildning framöver.

– Projekt kan ju bli lite som en bebis för en och det känns självklart roligt att fortsätta följa det, säger Petra.