Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Många vinster med sömnmätning bland klienter

4 maj 2017

Ett försök med sömnmätare inom Kriminalvården gav goda resultat. Hjälpmedlet görs nu tillgängligt för alla häkten och anstalter, där många patienter söker vård för sömnproblem.

Lina Annebjörk.

Sömnstörningar är vanligt bland Kriminalvårdens klienter. Samtidigt är problemet svårdiagnostiserat, då sjukdomshistorian enbart bygger på patientens upplevelser av sömnen. Diagnostiseringen kan underlättas av en så kallad aktigraf, som mäter patientens aktivitet och sömn.

Förra året testades därför sömnmätare på häktet Huddinge och anstalterna Hällby och Salberga. De klienter som sökte vård för sömnproblem fick skriva sömndagbok, men även bära en sömnmätare på handleden i en vecka.

Sov mer än de trodde

- Det visade sig att de 35 patienter som ingick i utvärderingen av försöket sov mer och bättre än de själva trott. De hade uppskattat sin sömn till i snitt fem och en halv timme per natt, när de i själva verket sov sju och en halv timme, berättar Lina Annebjörk, som varit Kriminalvårdens kravställare i upphandlingen.

Klienterna missbedömde även sin insomningstid. Den låg på i snitt en timme, i stället för upplevda två timmar. Av de 35 patienterna var det endast en som hade klar sömnbrist och två som sov mindre än de sex timmar som anses vara gränsen för det normala. Övriga 32 sov mer än sex timmar.

Kan ge lugnande besked

Actiwatch 2. Foto: Philips

De positiva resultaten av mätningarna ledde till att Kriminalvården nu upphandlat aktigrafer, så att alla verksamhetsställen som vill kan köpa egna mätare, inklusive programvara.

 

Kriminalvårdens utvärdering visar att fördelarna med att använda sömnmätare är flera.

- De patienter som lider av sömnbrist kan få en effektiv behandling och de som sover tillräckligt bra redan vid mätningen kan få lugnande besked. Mängden läkemedel som skrivs ut för sömnproblem borde kunna minskas då läkare på plats kan bedöma behandling utifrån en objektiv mätning. Det kan på sikt även leda till en ekonomisk besparing för Kriminalvården, säger Lina Annebjörk.

Om sömnmätning:

Med hjälp av en aktigraf kan man på ett enkelt sätt mäta och registrera personens sömn under ett antal dygn. Sömnmätaren mäter sömnlängd, insomningstid, vakentid och sömneffektivitet. Data från mätningen laddas ned till ett program i en laptop, som tolkar och presenterar resultatet i siffror eller i grafik för sjukvårdspersonalen. Tillsammans med patientens sömndagbok framträder en bra bild av eventuella sömnproblem, som sjukvårdspersonalen kan använda för att bestämma diagnos och eventuell fortsatt behandling.