Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Övertagandet av transporter sker stegvis

9 maj 2017

Den 1 april tog Kriminalvården, efter ett riksdagsbeslut den 16 februari, över ansvaret från Polisen för transporter av frihetsberövade personer åt andra myndigheter. Övertagandet har gått enligt plan och sker successivt.

Sedan den 1 april kör Kriminalvården transporter åt Migrationsverket, Statens institutionsstyrelse, landsting och kommuner.

Med hänsyn till den korta förberedelsetiden gjordes en överenskommelse mellan Polisen och Kriminalvården om att övertagandet skulle ske stegvis under året. I ett första steg ska Kriminalvården utföra transporter åt Migrationsverket, Statens institutionsstyrelse, landsting och kommuner.

–Jämfört med samma period förra året har antalet transporter av frihetsberövade åt andra myndigheter ökat med 22 procent, från 658 till 802, säger Claes Nöjd, utredare på Kriminalvårdens nationella transportenhet.

I den mån det är möjligt ska även transporter åt Polisen utföras. Hur många transporter som Kriminalvården kan utföra åt Polisen beror på hur stort transportbehov de övriga myndigheterna har. Stundtals kommer det därför inte vara möjligt att utföra transporter åt Polisen.

En övergångslösning i tre steg

Övergångslösningen är planerad i tre steg och är bland annat kopplad till Kriminalvårdens möjligheter att rekrytera och utbilda ny personal. I september kommer Kriminalvården ta över ytterligare transporter och i slutet av året räknar Kriminalvården med att den nya organisationen är fulltalig. Då ska alla de 9000 transporter av frihetsberövade enligt tvångslagar och utlänningslagen kunna utföras av Kriminalvården.

–Första månaden har gått enligt förväntan. Vi har haft vissa inkörningssvårigheter, men det är naturligt i samband med en förändring av den här storleken. Den korta tiden från riksdagsbeslut till ikraftträdande har varit en stor utmaning för organisationen, vilket också påverkat det förberedande arbetet inför uppstart, säger Claes Nöjd.

Kriminalvården fortsätter dialogen med Polismyndigheten och Justitiedepartementet för att planera hur och i vilken omfattning Kriminalvården även ska ta över transporter av anhållna och transporter som behöver utföras med kort framförhållning.