Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Första myndigheten som hbtq-certifieras

16 mars 2017

I Kriminalvården ska alla kunna känna sig trygga och välkomna, oavsett kön eller sexuell läggning. Orden kommer från generaldirektören Nils Öberg, som idag närvarade då Kriminalvården som första myndighet i Sverige mottog certifikatet som visar att Kriminalvårdens utbildningsenhet genomgått hbtq-certifiering i RFSL:s regi.

Nils Öberg, Ellen Malmborg, Martin Klaar tog stolta emot ett diplom av Emelie Jönsson och Frida Sandegård från RFSL.

Arbetet startade i juni förra året då en arbetsgrupp inom utbildningsenheten satte sig ned för att tillsammans med RFSL:s utbildare ifrågasätta sina normer och värderingar. Arbetet mynnade ut i en plan, som kommer att följas upp under det kommande året.

– Det är ett långsiktigt arbete och vi måste implementera bit för bit. Vi märker redan att det gör skillnad i vardagen för personalutbildarna. Vi kommer också att utse hbtq-ombud som får till uppgift att vara ambassadörer inom myndigheten, berättar Ellen Malmborg från arbetsgruppen.

Att arbetet gör skillnad kan personalutbildarna skriva under på.

– Jag har fått en ny medvetenhet. Det är lätt att skapa en exkluderande atmosfär utan att tänka på det, säger Patrik Scherman. 

– Vi har fått ifrågasätta vårt eget sätt att tänka och agera. Certifieringen i sig är ett ställningstagande som öppnar upp för diskussion, säger Moa Lundgren.

Certifikatet delades ut av Frida Sandegård, ordförande i RFSL, tillsammans med Emelie Jönsson, ansvarig utbildare från RFSL.

– Idag firar vi certifieringen. Med det här åtagandet är ni en del i det större åtagandet att värna om mänskliga rättigheter. Det kommer inte att bli rätt hela tiden, men kom ihåg att fortsätta fira. Fira när det går bra, men fira också viljan och arbetsinsatsen även när det inte blir alldeles rätt. Ni har en gemensam kunskapsgrund, och att en utbildningsenhet går i bräschen är kul – och strategiskt viktigt. Det är nu det börjar!

Kriminalvårdens utbildningschef Martin Klaar tog emot certifikatet på utbildningsenhetens vägnar.

– Jag är stolt över att det här är en prioriterad fråga för Kriminalvården och att vi är första myndighet ut. Vi har tillsammans tagit fram en hbtq-plan som RFSL godkänt. Den kommer vi att jobba vidare med och RFSL kommer att följa arbetet och utvärdera oss.

– Utbildningsenheten har gjort ett fantastiskt jobb. Att de nu hbtq-certifieras är en viktig förstärkning av hela myndighetens arbete med jämställdhet och likabehandling, säger Nils Öberg, generaldirektör.