Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Träffa Kriminalvården på Empack

24 mars 2017

Kriminalvårdens produktion, Krimprod, visar upp presentlådor och omklädningsskåp i sin monter på Empack i Malmö, den 29-30 april, som är en del av Industrimässorna.

Kriminalvården kommer också att delta på The Workspace som är ett rekryteringsforum som hålls under mässan där utställarna träffar besökare som är intresserade av nytt jobb.

– Det är viktigt att Kriminalvården visar upp sig i olika publika sammanhang för att knyta nya kundkontakter och för att stärka varumärket Krimprod. Det är många som inte känner till denna del av Kriminalvården, säger Arve Hopen på sektionen för arbetsdrift.

Under tidigare mässor har presentlådorna som tillverkas på flera olika anstalter varit populära bland mässdeltagarna. Även i år visar Krimprod upp lådor i olika format. Nytillskott i montern blir omklädningsskåp som finns att beställa i olika utföranden.

Om KrimProd:

KrimProd är Kriminalvårdens produktion och är en viktig del av den återfallsförebyggande verksamheten för de intagna. Produktionen bedrivs ute på anstalterna på motsvarande sätt som på industrier och verkstäder ute i samhället, under handledning av bransch- och yrkeskunniga arbetsledare. Verksamheten skapar arbetstillfällen som vidgar vyer, stärker självförtroenden och öppnar nya möjligheter till ett liv utan kriminalitet.