Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Nils Öberg leder utredning kring relationsvåld

7 mars 2017

Kriminalvårdens generaldirektör ska på regeringens uppdrag utreda insatser för män som utövar våld mot närstående.

 

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg har utsetts till särskild utredare för återfallsförebyggande insatser för män som utövar våld mot närstående. Utredningen ska analysera effekterna av insatser riktade mot våldsutövare, samt föreslå hur arbetet kan utvecklas och stärkas.

Ingripande och stödjande

- Effektivt återfallsförebyggande arbete bygger på en kombination av ingripande och stödjande åtgärder. När det gäller män som utövar våld i nära relationer behövs fler insatser som är anpassade till de varierande behov som finns i just denna målgrupp, säger Nils Öberg. 

Utredningen är en del i genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som regeringen beslutade i november förra året.

Fokus på våldsutövaren

- Risken för att en person som har utsatts för våld i en nära relation ska utsättas igen är mycket stor. Vi måste fokusera på våldsutövaren och det förebyggande arbetet för att förhindra att våldet uppstår och upprepas, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018. Arbetet kommer att ske parallellt med Nils Öbergs ordinarie uppdrag som generaldirektör för Kriminalvården. 

Presskontakt hos Nils Öberg: Lena Karvik, lena.karvik@kriminalvarden.se, 072-505 94 30