Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Svetsutbildning ger bra start efter muck

14 mars 2017

​"Vi befinner oss i en byggboom och byggbranschen skriker efter svetsare", säger svetslärare Håkan Börjesson på anstalten Skenäs.

"För den som sköter sig och är beredd att flytta är sannolikheten stor att få jobb som svetsare", säger Håkan Börjesson, svetslärare på anstalten Skenäs.

Håkan Börjesson berättar att det råder stor efterfrågan på utbildade svetsare på arbetsmarknaden just nu. Inte minst i Norrköpingsregionen, där järnvägssatsningen Ostlänken inom några år kommer att höja temperaturen ytterligare på den redan heta arbetsmarknaden.

Skenäsanstalten erbjuder samma svetsutbildning som Arbetsförmedlingen gör. Det betyder att korttidarna kan söka sig till anstaltens industritekniska verkstad under en prövotid för att se om svetsning är något för dem eller inte. Om svaret är ja och de klarar av övriga krav som ställs, exempelvis att hålla tider, kan de sedan fullfölja utbildningen på hemorten.

Håkan Börjesson, svetslärare.

 

Den verkligt motiverade, som har kapacitet och befinner sig på anstalten under minst sju månader, kan fullfölja hela svetsutbildningen på Skenäsanstalten.

Att mucka med en färdig svetslicens i bagaget kan bli en framkomlig väg tillbaka .  

– Klarar de svetsarproverna så växer de en halvmeter, säger Håkan Börjesson, som blir extra glad när intagna gör något "vettigt" av tiden.